Om kwetsbare gebieden wereldwijd tegen extreem weer te beschermen, is een investering van ruim 1,6 biljoen euro nodig. Bij het uitblijven van investeringen kunnen in 2030 meer dan 100 miljoen mensen onder de armoedegrens terechtkomen door de gigantische schade als gevolg van de klimaatverandering. Die conclusies trekt de organisatie Global Commission on Adaptation (GCA) in een rapport dat dinsdag verschijnt.

Het extreme weer zou jaarlijks steeds meer slachtoffers maken. Hitte, droogte en wateroverlast spelen veel landen parten; alleen al overstromingen zouden jaarlijks tot 73 miljard dollar - omgerekend 66 miljard euro - schade leiden.

De in Nederland gevestigde organisatie roept daarom op om meer te investeren in een omgeving en infrastructuur die "beter voorbereid zijn op weerextremen".

De ingrepen zouden uiteindelijk flink wat geld opleveren, aangezien de momenteel geleden schade als gevolg van overstromingen op den duur voorkomen wordt. In totaal zou de mega-investering 6,3 biljoen euro aan besparingen opleveren.

'Landen moeten zich voorbereiden op weersveranderingen die sowieso komen'

Volgens minister Cora Van Nieuwenhuizen is het "belangrijk dat landen niet alleen hun uitstoot van broeikasgassen aanpakken, maar zich ook beter voorbereiden op veranderingen die sowieso zullen optreden".

In gesprek met de NOS zegt Van Nieuwenhuizen dat nu al extreme buien vallen die eigenlijk pas in 2050 zouden moeten vallen. "Die overlast moet worden aangepakt", aldus de minister.

Dinsdag werd ook bekend dat er op 22 oktober 2020 een klimaattop wordt gehouden in Amsterdam, waarvoor vijfhonderd tot duizend wereldleiders en deskundigen van over de hele wereld worden uitgenodigd.

NASA brengt smeltproces van Noordpool sinds 1984 in kaart
49
NASA brengt smeltproces van Noordpool sinds 1984 in kaart

GCA deelt kennis over stijgende zeespiegel

De Global Commission on Adaptation is een internationaal samenwerkingsverband van mensen met diverse expertises die kennis over watermanagement en de stijgende zeespiegel delen. De commissie is een initiatief van de Nederlandse regering en is in 2017 geïnitieerd tijdens een klimaatconferentie in Bonn.

De GCA heeft de steun van landen als China, Canada, het Verenigd Koninkrijk en landen die direct te maken krijgen met de stijgende zeespiegel, zoals Bangladesh en de Marshalleilanden, en wordt geleid door voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, samen met Bill Gates van de Bill & Melinda Gates Foundation en Wereldbank-directeur Kristalina Georgieva.