De landbouw en veeteelt in met name het zuiden van Europa krijgen te maken met lagere opbrengsten door de verandering van het klimaat, zo schrijft het Europees Milieu Agentschap (EEA) in een dinsdag verschenen rapport.

Extreme weersomstandigheden en hogere temperaturen kunnen er zelfs toe leiden dat de agrarische sector in delen van de landen rond de Middellandse Zee uiteindelijk verdwijnt, aldus het rapport. Hoewel de prijzen kunnen stijgen, loopt de voedselvoorziening geen gevaar.

Het is volgens de onderzoekers van groot belang dat boeren zich verder aanpassen om weerbaarder te zijn tegen droogte, hittegolven en overstromingen. Beleidsmakers moeten hen daarbij helpen, is het advies.

Negatieve gevolgen nu al merkbaar

De negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar in de agrarische productie en zullen alleen maar toenemen. Er zitten weliswaar ook positieve kanten aan, zoals een langer groeiseizoen en betere omstandigheden voor sommige gewassen, maar die wegen daar niet tegen op. In delen van Noord-Europa zijn de vooruitzichten gunstiger, aldus het agentschap in Kopenhagen.

In het ergste scenario zijn de oogsten van gewassen als graan, mais en suikerbiet tegen 2050 gehalveerd in Zuid-Europa, hoewel er veel verschillen per regio zijn. De waarde van akkerland kan daar in 2100 met 80 procent zijn gedaald, mogelijk met verlaten landbouwgronden als gevolg. Het milieuagentschap benadrukt dat meer kennis en innovatie nodig is om de bestaande aanpassingsstrategieën te verbeteren en oppert daar landbouwsubsidies voor te gebruiken.

Het rapport besteedt ook aandacht aan de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling door de landbouw. Europa moet zijn voedselsysteem anders vormgeven, is het devies. Consumenten kunnen hun steentje bijdragen door minder vlees te eten en voedselverspilling tegen te gaan.