Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten luiden de noodklok omdat de aanhoudende droogte de natuur "onherstelbare schade toebrengt", schrijft NRC maandag. Volgens de organisaties hebben diverse zeldzame dieren- en plantensoorten het moeilijk.

Op de Sallandse Heuvelrug zou een "dramatische daling" van het aantal kamsalamanders, heikikkers en meerdere soorten libellen te zien zijn. Door het droogvallen van beken komen er steeds minder vissen als de beekprik voor in het oosten en zuiden van het land. Daarnaast loopt het aantal vlinders sterk terug.

De droogte zou voor de natuur de "druppel zijn die de emmer doet overlopen". Landschappen hadden de laatste tientallen jaren al te lijden onder bijvoorbeeld verdroging en ontwatering voor de landbouw.

NRC kreeg van kennisorganisatie Ravon bevestiging dat het slecht gaat met toch al zeldzame vissoorten als de beekprik en elrits. De dieren kunnen alleen overleven in kwalitatief goed water, terwijl dat er door de droogte amper was.

"Vorig jaar waren populaties nipt gered, dit had het jaar van herstel moeten zijn", aldus vissenonderzoeker Arthur de Bruin van Ravon.

Volgens de Vlinderstichting zijn er de afgelopen jaren "extreem lage aantallen" vlinders gesignaleerd. "Met name veenvlinders en de kleine vos hebben het moeilijk", aldus directeur Titia Wolterbeek. Ze vermoedt dat de plotselinge terugval van de kleine vos samenhangt met de droogte, maar kan dit niet met zekerheid vaststellen.