Een groep beleggers met een gezamenlijk geschat vermogen van ten minste 34 biljoen dollar (zo'n 30 biljoen euro) eist dat landen zich meer gaan inzetten voor het milieu. De groep schrijft dat in een brief aan de wereldleiders die over een paar dagen bijeenkomen voor de G20-top in Japan, meldt persbureau Reuters.

In totaal zouden zeker 477 beleggers achter de brief staan. De groep zou bijna de helft van al het geïnvesteerde kapitaal op de wereld in handen hebben.

De beleggers vragen staatshoofden meer te doen om de in 2015 besproken doelen van de VN-klimaattop in Parijs te behalen. Toen werd onder meer afgesproken om de gemiddelde temperatuur op aarde niet met meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen. Ook zouden partijen hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen.

Volgens de Verenigde Naties zou het jaarlijks 830 miljard dollar kosten om de opwarming tot zo'n 1,5 graden Celsius te beperken. Niets doen zou echter op den duur nog veel meer kosten, aldus de VN.

Uit onderzoek blijkt dat momenteel maar 5 van de 32 landen voldoende maatregelen nemen, aldus Reuters. Volgens de groep beleggers is er een gebrek aan "ambitie" bij de staatshoofden en zou daar iets aan gedaan moeten worden.