Een groep van bijna twintig gezaghebbende Amerikaanse miljardairs heeft een open brief geschreven aan de Amerikaanse politiek. Hierin vragen zij om een nieuwe, hoge belasting voor rijken in te voeren waarmee klimaatinitiatieven en inkomensongelijkheid kunnen worden gefinancierd.

Tot de ondertekenaars van de open brief, die maandag werd gepubliceerd door een aantal Amerikaanse media, behoren zakenman en publicist George Soros, Abigail Disney (telg van de oprichter van de Walt Disney Company) en Chris Hughes, een van de medeoprichters van Facebook.

Zij pleiten in de open brief voor een nieuwe belasting voor zeer welvarende Amerikanen. Van dit geld zouden zaken als schone energie, gezondheidszorg voor kinderen, een betere infrastructuur en een beter inkomen voor arme gezinnen moeten worden gefinancierd.

"De VS heeft de morele, ethische en economische verantwoordelijkheid om onze rijkdom meer te belasten", schrijven zij. "Dat is in het belang van ons land en onze samenleving." De variant die de schrijvers van de brief bepleiten, zou in tien jaar tijd 3 biljoen dollar kunnen opleveren voor de staatskas.

De brief lijkt vooral gericht aan Democraten

De brief lijkt vooral gericht aan de Democratische kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2020. De Democraten deden onlangs al een voorstel in de senaat om 2 procent belasting extra te heffen op alle Amerikanen die meer dan 50 miljoen dollar bezitten. Het gaat dan om 75.000 mensen.

De Republikeinse president Donald Trump heeft in december 2017 juist een belastingverlaging doorgevoerd waar veel rijke Amerikanen van profiteren. De vennootschapsbelasting voor bedrijven werd verlaagd van 35 naar 15 procent, wat een flinke korting voor de rijken betekende.

Volgens Trump zou de verlaging leiden tot lagere lasten voor Amerikanen met een laag inkomen tot middeninkomen. Maar critici merken op dat de meeste maatregelen die dit effect zouden kunnen hebben slechts tijdelijk zijn. Andere wijzigingen die wel permanent zijn, resulteren daarna juist in hogere lasten voor deze groep.