Geen enkel Europees land is zo ver verwijderd van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als Nederland, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een vergelijkend onderzoek naar Nederland en andere EU-lidstaten.

In 2017 kwam slechts 6,6 procent van alle in Nederland opgewekte energie uit hernieuwbare bron, blijkt uit het rapport.

Alleen Luxemburg (6,4 procent hernieuwbaar) leunt nog iets meer op fossiele brandstoffen. Het groothertogdom heeft lagere doelstellingen van de Europese Unie gekregen, waardoor Nederland de grootste inhaalslag te maken heeft.

In 2020 zou 14 procent van alle in Nederland opgewekte energie uit hernieuwbare bron moeten komen, zoals biomassa, waterkracht, wind of zon.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde
60
In 60 seconden: De opwarming van de aarde

Zweden is koploper met hernieuwbare energie

Zweden is de Europese koploper met 54,5 procent hernieuwbare energie in 2017. Het merendeel komt overigens uit biomassa. Dat is wel een hernieuwbare bron, maar niet per definitie onschadelijk voor het milieu. Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk zitten boven de 30 procent hernieuwbare energie.

Milieuorganisatie Greenpeace vindt de cijfers zeer verontrustend. "Het zelfverklaarde 'groenste kabinet ooit' moet als de wiedeweerga aan de slag", stelt campagneleider Klimaat Faiza Oulahsen. "De klimaatcrisis vraagt om een voortvarende aanpak. Wederom blijkt dat Nederland geen voorloper is, maar in de achterhoede hobbelt. Het aandeel duurzame energie moet nu echt snel omhoog, door vol in te zetten op zonne- en windenergie", stelt Oulahsen.

"Tegelijkertijd moeten we afscheid nemen van het fossiele tijdperk door de kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten en een CO2-heffing in te voeren voor de industrie op de uitstoot van broeikasgassen."

Nederlanders hebben wel de hoogste levensverwachting

Omdat het donderdag de Dag van Europa is, heeft het CBS Nederland op diverse punten vergeleken met andere EU-landen. In de meeste ranglijstjes staat ons land hoog. Zo heeft 98 procent van de huishoudens toegang tot internet, relatief meer huishoudens dan in alle andere lidstaten. De werkloosheid is relatief laag en het welvaartsniveau behoort tot de hoogste van de EU.

Vergeleken met andere Europeanen hebben Nederlanders een hoge levensverwachting, relatief veel vertrouwen in hun medemens en een kleinere kans op armoede. Nederland is ook kampioen hypotheken: in geen enkel land hebben zoveel woningeigenaren een hypotheekschuld als hier. In Roemenië is de situatie omgekeerd: daar hebben bijna alle huishoudens een eigen woning zonder hypotheek.