Het Europees Parlement wil dat de uitstoot van broeikasgassen in Europa uiterlijk in 2050 netto nul is. Lidstaten moeten er volgens een meerderheid van de parlementariërs (369 tegen 116) alles aan doen om dat doel eerder te halen.

In 2030 zou de reductie 55 procent moeten zijn. De transitie biedt ook kansen voor banen en groei, aldus het Europees Parlement, dat wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad blijft.

Vorige week bleek bij overleg van de milieuministers van de EU-lidstaten dat sommige EU-landen, vooral Oost-Europese landen, klimaatneutraliteit in 2050 niet haalbaar achten.

Nederland en negen andere lidstaten zetten hier wel vol op in. De regeringsleiders praten de komende tijd over de kwestie.

D66: 'Rutte, zet vol in op Europese ambities'

"Europa moet nu handelen", zegt D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. "We missen als Europa de boot wanneer we niet vol inzetten op groene technologie." Hij roept premier Mark Rutte op zich vol in te zetten voor scherpere Europese ambities.

Greenpeace is blij met de druk van het Europees Parlement en verwijst eveneens naar de Europabrede klimaatmarsen van vrijdag. Met verkiezingen voor de deur zou het dom zijn als overheden deze "vloedgolf" negeren, aldus de milieuorganisatie.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde
60
In 60 seconden: De opwarming van de aarde

Milieuorganisaties spannen rechtszaak tegen Frankrijk aan

Greenpeace, Oxfam en enkele andere organisaties spannen een rechtszaak tegen de Franse regering aan, omdat Parijs te weinig maatregelen tegen de klimaatverandering zou nemen.

De organisaties willen de Franse regering via de rechter dwingen werk te gaan maken van een energieplan dat Parijs zelf heeft opgesteld. Ook vinden ze dat de regering de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 moet uitvoeren.

In 2015 zegden 195 landen toe hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen. Volgens de organisaties die de juridische stappen tegen de Franse regering nemen, komt Parijs die toezeggingen niet na. Ruim twee miljoen mensen hebben een online petitie getekend om duidelijk te maken dat ze achter de rechtszaak staan.

De Franse minister van Milieu François de Rugy ontkent dat de regering te weinig vaart zet achter de aanpak van de klimaatverandering. Hij zei dat de uitstoot van broeikasgassen niet zal afnemen door de aangekondigde juridische stappen.

Eerder zijn in Nederland met succes rechtszaken tegen de Staat aangespannen, omdat die te weinig actie tegen de klimaatverandering zou ondernemen.