De kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam zal volgend jaar al de deuren al sluiten in plaats van in 2024, zoals oorspronkelijk het plan was. Het kabinet zal dit vrijdag na de ministerraad bekendmaken, bevestigen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws.

Het vroeger sluiten van de Hemwegcentrale lag in de lijn der verwachtingen. Het kabinet moet namelijk extra klimaatmaatregelen nemen om eind 2020 een kwart minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

Om de centrale in 2020 te kunnen sluiten, moet er nu al worden begonnen met het wetstraject. Ook moet er een oplossing komen voor de medewerkers die hun baan kwijtraken.

Energieproduct Nuon, eigenaar van de Hemwegcentrale, heeft eerder laten weten geen problemen te hebben met de vervroegde sluiting. De overheid moet dan wel financieel bijspringen voor een sociaal plan voor de werknemers en voor de ontmanteling van de centrale.

Bronnen in Den Haag melden dat er vrijdag nog niet wordt gesproken over bedragen. Op dit moment wordt er door de coalitie en het kabinet onderhandeld over de Voorjaarsnota, een update van de lopende begroting voor dit jaar.

De Voorjaarsnota wordt in mei gepubliceerd, dan zullen ook de financiële details van de vervroegde sluiting worden bekendgemaakt.

Kabinet moet extra maatregelen nemen voor Urgenda-zaak

Het klimaatdoel van 25 procent minder CO2 in 2020 vloeit voort uit de zogenoemde Urgenda-zaak. De duurzaamheidsorganisatie dwong in 2015 bij de rechter af dat de Staat meer actie moet ondernemen om de eigen klimaatdoelen te halen.

Die doelen worden namelijk met het huidige beleid niet gehaald, becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) begin dit jaar. Sterker nog: de CO2-uitstoot is sinds 2017 zelfs toegenomen.

Minister Eric Wiebes (Klimaat) liet destijds weten zich aan de rechterlijke uitspraak te willen houden. Hij kondigde aan dat er in april een pakket aan maatregelen wordt gepresenteerd waarmee de benodigde tonnen CO2 kunnen worden bespaard. Het sluiten van één kolencentrale is niet genoeg, er zijn meer maatregelen nodig.

De maatregelen voor de Urgenda-zaak staan in principe los van de plannen in het klimaatakkoord, die later deze maand worden doorgerekend.

In totaal zijn er vijf actieve kolencentrales in Nederland. De twee oudste, naast de Hemweg is dat ook de Amercentrale in Brabant, moeten van het kabinet uiterlijk eind 2024 dicht. Voor de drie anderen is dat uiterlijk in 2030.