Internationale wetenschappers hebben een 'gouden standaard' vastgesteld voor de zekerheid waarmee kan worden gezegd dat menselijk handelen een cruciale bijdrage levert aan het versneld opwarmen van de aarde.

De wetenschappers hebben de resultaten van een aantal gezaghebbende onderzoeken op het gebied van klimaatverandering in de afgelopen decennia naast elkaar gelegd.

Uit de drie onderzoeken blijkt dat de kans dat de aarde niet sneller opwarmt door toedoen van de mens 1 op de 3,5 miljoen is.

Hiermee is een waarschijnlijkheid bereikt die een 'gouden standaard' wordt genoemd. Dit is een maat waarmee in de fysische wetenschappen een waarschijnlijkheid wordt aangeduid, melden de onderzoekers in een artikel in het blad Nature Climate Change.

"De mensheid kan dit signaal niet meer negeren", aldus een van de wetenschappers.

Ook het Higgs-deeltje kreeg een 'gouden standaard'

In 2012 werd voor het laatst zo'n 'gouden standaard' toegekend. Het ging toen om de vondst van het Higgs-deeltje, de ontdekking van het elementaire deeltje dat ervoor zorgt dat alle minieme deeltjes in het universum massa hebben.

Het vaststellen van de 'gouden standaard' voor het wetenschappelijk bewijs van de menselijke invloed op klimaatverandering, is een nieuw wapen in de strijd tegen sceptici die stellen dat dit niet bewezen is.

"De stelling dat wetenschappers niet kunnen aantonen hoe klimaatverandering wordt veroorzaakt, is pertinent onjuist", stelt een van de onderzoekers. "We weten het."

Concrete uitwerking van klimaatakkoord Parijs is lastig

De opwarming van de aarde hangt samen met de uitstoot van CO2. Die uitstoot wordt onder meer veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie. Mede doordat de aarde warmer wordt, doen zich de laatste jaren meer extreme weersomstandigheden voor zoals droogte, hittegolven, orkanen of overstromingen.

De internationale gemeenschap maakte in 2015 in Parijs afspraken om de opwarming van de aarde af te remmen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en meer in te zetten op alternatieve energiebronnen zoals zonne-, wind- of kernenergie.

De concrete uitwerking van de plannen die in Parijs zijn afgesproken laat in veel landen nog op zich wachten. In Nederland steggelt de politiek al bijna anderhalf jaar over een klimaatakkoord.

Het aantal mensen op de wereld dat zegt te geloven dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens, stijgt al jaren. Uit een onderzoek in 2018 blijkt dat bijna twee derde van de Amerikanen gelooft dat deze wetenschappelijke stelling correct is. In 2013 zei nog een minderheid van de Amerikanen (47 procent) dit te geloven.