Een meerderheid van de gemeenteraad in Amsterdam heeft ingestemd met een klimaatfonds, waarin 150 miljoen euro komt voor duurzame initiatieven.

De hoofdstad wil in 2030 55 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 moet dat bijna nihil zijn. Met behulp van het fonds moeten deze doelen worden behaald.

GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck van duurzaamheid gaat de komende tijd met bewoners, bedrijven en organisaties in gesprek om te kijken hoe de stad duurzamer kan.

"We gaan koplopers vragen om het voortouw te nemen", zegt de wethouder. "Dat kan bijvoorbeeld een buurtcoöperatie zijn die in de hele straat zonnepanelen wil en hulp vraagt. Met bedrijven en de haven maken we harde afspraken."

Volgens haar zitten veel bedrijven en bewoners te wachten op deze stap. "Ze zeggen: als jullie dit zo serieus nemen met zo'n pot geld ernaast, dan doe ik mee."