Bijna een kwart van de Nederlanders (24 procent) vindt de (politieke) discussie rond klimaatverandering overdreven. Zij zijn van mening dat het probleem niet zo groot is als veel wetenschappers denken.

Dat blijkt uit onderzoek van NUpanel, een samenwerking tussen NU.nl en hettestpanel.nl, waaraan een representatieve groep van 1.130 mensen heeft meegedaan. De resultaten zijn representatief voor heel Nederland en gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio.

35 procent vindt het juist goed dat er discussie plaatsvindt over klimaatverandering. 4 procent gelooft helemaal niet in klimaatverandering, terwijl 29 procent van de ondervraagden van mening is dat er meer moet gebeuren op dit gebied.

8 procent gaf een andere reden op. Zo stelt een van de respondenten dat de discussie "te weinig wordt onderbouwd" en dat de "grootste vervuilers buiten schot blijven". Een ander sluit zich hierbij aan door te zeggen dat "de rekening onterecht bij de burger neergelegd wordt". Weer een ander stelt dat de impact die Nederland op het klimaat heeft "slechts een druppel op een gloeiende plaat" is.

De wetenschappelijke consensus is dat het klimaat wel degelijk verandert en dat menselijk handelen hierop van invloed is.

39 procent VVD-stemmers vindt klimaatdiscussie overdreven

Van de mensen die zeggen bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2017 op de VVD te hebben gestemd, deelt 39 procent de overtuiging dat de klimaatdiscussie overdreven is.

CDA-stemmers denken hier heel anders over; van hen vindt 80 procent het juist goed dat er over gesproken wordt.

Onder de GroenLinks-stemmers heeft ruim de helft van de mensen de overtuiging dat er meer moet gebeuren rond het klimaat.

14/02/2019: In dit artikel stonden abusievelijk verkeerde cijfers over welk percentage van de mensen maatregelen (zoals elektrisch rijden, minder vlees eten, etc.) heeft genomen tegen klimaatverandering. Deze resultaten zijn verwijderd.

Wil jij meedoen aan onderzoeken van NU.nl? Meld je dan aan voor NUpanel.