Het kabinet staat bij monde van premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) open voor een CO2-heffing voor de Nederlandse industrie. Dat werd dinsdagavond duidelijk in het debat over een conceptklimaatakkoord.

"We staan open voor alle oplossingen", zei Wiebes over zo'n heffing. "Er zijn geen taboes en we gaan dat bekijken", aldus Rutte.

Met name oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP pleitten voor een CO2-heffing voor bedrijven. In de voorstellen van de klimaattafels, het orgaan waarin per sector klimaatmaatregelen zijn gepubliceerd, was die optie niet meegenomen.

Daardoor werd het aanvankelijk ook niet doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) op haalbaarheid en betaalbaarheid. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher heeft de planbureaus echter alsnog gevraagd de effecten van een CO2-heffing te berekenen.

Rutte en Wiebes blijven wel sceptisch. De premier denkt namelijk niet dat "een platte boete" tot de gewenste CO2-reductie zal leiden. Alles staat namelijk in het teken van 49 procent minder broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.

Wiebes waarschuwt dat bedrijven "de grens over rennen" als het ondernemen in Nederland te duur wordt. Afgezien van de vele reserveringen, zijn de bewindslieden toch bereid alle opties uiteindelijk serieus te overwegen.

Verschillende gedachten over CO2-heffing

Binnen de coalitie wordt er ook verschillend gedacht over een CO2-heffing. D66 en ChristenUnie hebben hier geen bezwaar tegen, VVD en CDA zijn hier veel kritischer over.

In het conceptklimaatakkoord is zowel een boete- als een subsidiesysteem voor de industrie bedacht. Daarvoor moeten bedrijven plannen indienen om het klimaatdoel voor hun sector te halen. Als dat niet lukt of bedrijven niet meewerken, dan wordt een boete opgelegd. Als ondernemingen het wel halen, dan komen ze in aanmerking voor subsidie. Dit zou bedrijven kunnen stimuleren om te innoveren.

Overigens betalen bedrijven in Europees verband al voor CO2-uitstoot via een internationaal handelssysteem (ETS).

Lees hier het liveblog terug (gesloten)