De uitstoot van CO2 moet in 2030 met 49 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat een percentage van 95 procent zijn. Dat is het doel van het conceptklimaatakkoord dat eind december werd gepresenteerd. In het ontwerp staan honderden afspraken die door veel partijen zijn gemaakt. Vier belangrijke punten uit het voorlopige klimaatakkoord.

Bedrijven hebben groot aandeel in terugdringen uitstoot

Omdat de industrie een groot aandeel heeft in de uitstoot van CO2, is er voor bedrijven een belangrijke rol weggelegd in het terugdringen van de CO2-emissie. In het voorlopige klimaatakkoord staat dat bedrijven die in 2021 geen goedgekeurd CO2-verminderingsplan hebben ingediend een boete zullen krijgen. Die boete wordt elk jaar wat hoger. Als een bedrijf wel een CO2-reductieplan heeft ingediend, maar zich daar vervolgens niet aan houdt, dan volgt ook een boete. 

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) benadrukte vrijdag dat het belangrijk is dat "iedereen meedoet" en daarom wordt ook het milieuvriendelijker maken van woningen in het plan betrokken.

Goede isolatie voor woningen

Om zo min mogelijk warmte - en daarmee energie - verloren te laten gaan, moeten volgens het akkoord in de periode van 2022 tot 2030 zo'n 1,5 miljoen woningen en gebouwen goed geïsoleerd en aardgasvrij gemaakt worden. Woningcorporaties gaan de komende jaren tienduizenden huizen duurzamer maken. In het voorstel staat wel de voorwaarde dat de huur en de energierekening samen niet hoger mogen zijn dan het huidige bedrag dat bewoners betalen. "Zo krijgen huurders een betere woning tegen gelijke of lagere maandlasten", staat in het rapport.

Niet alle woningen die in Nederland staan zullen even goed geïsoleerd worden. Voor huizen die voor de oorlog zijn gebouwd, zullen de eisen minder streng zijn dan voor huizen die in de jaren negentig zijn gebouwd. Op die manier is minder energie nodig om woningen te verwarmen.

Als aanpassingen aan een koopwoning erg duur zijn, kan daar een zogeheten goedkope gebouwgebonden lening voor worden afgesloten. Deze lening rust dan niet op de huiseigenaar zelf, maar is verbonden aan het huis. Als de huiseigenaar de woning verkoopt, verhuist de lening automatisch mee naar de nieuwe eigenaar. 

Auto's emissievrij in 2030

Het streven is dat in 2030 geen nieuwe personenauto's meer worden verkocht die op benzine of diesel rijden. Nederland doet het in vergelijking met andere landen nu al goed op het gebied van elektrisch rijden. In 2018 reed 4,6 procent van alle auto's voor een deel of volledig op elektriciteit en dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

Als het doel wordt bereikt, dan betekent dit dat er in 2030 twee miljoen auto's in Nederland rijden die geen CO2 uitstoten. Er zijn dan wel 1,8 miljoen punten nodig waar auto's opgeladen kunnen worden. Ook vrachtwagens moeten de komende jaren zoveel mogelijk op elektriciteit gaan rijden.

Om het rijden op diesel en benzine te ontmoedigen, worden vanaf 2020 de accijnzen op benzine en diesel met 1 cent verhoogd. In 2023 zullen de accijnzen op diesel opnieuw met 1 cent worden verhoogd.

Volgens het plan mag de overheid in 2028 geen auto's meer gebruiken die op fossiele brandstoffen rijden, om zo zelf ook een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Korting op elektrische auto's

Om de verkoop van elektrische auto's de komende jaren te stimuleren, moeten kopers van auto's die geen CO2 uitstoten nog meer korting krijgen dan nu al het geval is. In 2021 zal die korting met 6.000 euro het hoogst zijn. In de jaren daarna wordt die afgebouwd naar uiteindelijk een bedrag van 2.200 euro in 2030.

De genoemde korting geldt alleen voor auto's onder de 60.000 euro. Voor auto's die duurder zijn, wordt geen subsidie gegeven. Voor auto's met een aankoopbedrag van tussen de 40.000 euro en 60.000 euro wordt dus een korting gegeven. Daarvoor geldt wel: hoe duurder de auto, des te lager de korting.

Verder wordt de voorwaarde gesteld dat de auto minstens acht jaar in Nederland geregistreerd blijft staan. Als het voertuig in die tijd toch in het buitenland wordt geregistreerd, dan moet de subsidie door de koper van de auto worden terugbetaald.