Op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice is zaterdag een akkoord gesloten over de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse delegatie en het kabinet zeggen tevreden te zijn met het resultaat.

Bijna tweehonderd landen voerden sinds begin deze maand overleg. De top had eigenlijk op vrijdag afgerond moeten worden, maar het overleg verliep moeizamer dan verwacht. De bijeenkomst ging over de afspraken die drie jaar geleden zijn gemaakt in Parijs.

Leiders van een groot deel van de wereld spraken toen af zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal 2 graden ten opzichte van het tijdperk voor de industrialisatie. Het streven is minder dan 1,5 graad.

De landen hebben in Polen met elkaar geprobeerd te omschrijven hoe die afspraken kunnen worden uitgevoerd. Het gaat onder meer over het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide en het helpen van arme landen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

De afspraken, vastgelegd op 156 pagina's, zijn "duizend kleine stapjes vooruit" waar mensen "trots" op kunnen zijn, zegt de voorzitter van de top, de Pool Michal Kurtyka. 

Nederlandse delegatie 'tevreden' met akkoord

Marcel Beukeboom, de speciaal klimaatgezant die de Nederlandse delegatie leidt, is tevreden met het behaalde resultaat. "Dit was voor nu het maximaal haalbare", laat hij aan NU.nl weten.

"Er zijn afspraken over de vijf jaarlijkse nationale klimaatplannen, over rapportages over uitstoot en de vermindering daarvan en ook over het meenemen van de uitkomsten van de Talanoa-dialoog in de verbeterde nationale klimaatplannen."

Bij de laatsgenoemde dialoog werden bestaande afspraken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen het licht gehouden. 

'Nu is het zaak dat iedereen die afspraken nakomt'

Ook Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, kijkt met een goed gevoel terug op de klimaattop. "Nu is het zaak dat iedereen die afspraken nakomt en invult met concrete maatregelen’’, aldus Wiebes. 

Volgens Beukeboom leidt het akkoord tot een "helderder internationaal regime waarbinnen landen beter gehouden kunnen worden aan klimaatafspraken". Dit zou in het voordeel van Nederland zijn. "Als kwetsbaar maar klein land hebben we er groot belang bij dat er wereldwijd actie wordt ondernomen."

Beukeboom betreurt dat het niet gelukt is om afspraken te maken over de internationale handel in emissierechten. "Hier hebben we al EU onze poot stijf gehouden", laat hij weten. "Beter geen besluit dan een slecht besluit."

Onder meer dit onderwerp wordt opnieuw besproken op de volgende klimaattop in december 2019 of januari 2020 in Chili.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!