De kloof tussen de uitstoot van broeikasgassen en de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs lijkt groter dan ooit, laat het Milieubureau van de VN dinsdag weten. 

In het klimaatverdrag is beschreven dat de temperatuurstijging beperkt moet blijven tussen 1,5 en 2 graden Celsius. Maar volgens de VN wordt er in 2030 tussen de 13 en 15 miljard ton te veel uitgestoten om dit doel te kunnen bereiken.

In het rapport van de VN worden de doelstellingen van het klimaatakkoord jaarlijks getoetst aan wat er daadwerkelijk gebeurt. Volgens de VN moeten landen hun inzet verdrievoudigen.

Eerder deze maand bleek al dat de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer in 2017 een recordhoogte heeft bereikt. De hoge concentratie kan volgens de VN ertoe leiden dat de zeespiegel verder stijgt en de temperatuur wereldwijd verder oploopt.