De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn bedenkingen uitgesproken over een rapport over klimaatverandering waar zijn eigen regering aan heeft meegewerkt.

Het rapport, dat vrijdag werd gepresenteerd, richt zich op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op alle onderdelen van de Amerikaanse maatschappij, maar Trump zet zijn vraagtekens bij de conclusies die erin worden getrokken.

Een van de voorspellingen van het rapport is dat verdere klimaatverandering de Amerikaanse economie op den duur honderden miljarden dollars gaat kosten en verstrekkende gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de burgers als er niet snel maatregelen genomen worden.

"Ik geloof niet dat de klimaatverandering veel schade aan de Amerikaanse economie zal toebrengen", reageerde Trump maandag bij het Witte Huis tegen Amerikaanse journalisten.

De president gaf toe slechts "een deel" van het rapport, waar onder meer het Amerikaanse Departement voor Milieu aan heeft meegewerkt, te hebben gelezen, maar meende genoeg te weten om nog geen ingrijpende veranderingen door te voeren.

Andere landen moeten uitstoot ook verminderen van Trump

Het rapport richtte zich vooral op de gevolgen voor de Verenigde Staten zelf en wat het land kan doen om de schade te beperken. Trump ziet er echter niks in om te investeren in klimaatvriendelijke oplossingen als andere landen in de wereld niet hetzelfde doen.

"Momenteel zijn wij schoner dan ooit, dat is heel belangrijk. Ik wil graag een schone lucht en schoon water. Maar als wij schoon zijn en andere landen in de wereld niet, heeft niemand er iets aan."

De uitstoot van broeikasgassen in de VS is sinds het aantreden van Trump in 2016 licht gedaald, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming EPA. De daling verloopt sinds het aantreden van Trump minder snel dan in de jaren daarvoor.

Volgens Politifact is het niet waarschijnlijk dat de daling een direct gevolg is van Trumps beleid. Het hangt meer samen met de veranderende economie, regeringsbeleid op de lange termijn en het weer.

VS op een na grootste uitstoter

Trump wees op de economische opkomst van vooral Aziatische landen en de toegenomen vervuiling die daarmee gepaard gaat. "Landen zoals China en Japan, en ook andere landen in Azië, zullen hun uitstoot moeten verminderen voordat wij dat zelf doen."

Uit gegevens van de Global Carbon Atlas blijkt dat na China de VS het land met de grootste CO2-uitstoot ter wereld is. Rusland, India en Japan completeren de top vijf van grootste uitstoters.

Trump staat bekend om zijn scepsis tegenover klimaatverandering. Recent gaf hij toe dat het wel gebeurt, maar dat hij verwacht dat het zichzelf zal oplossen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!