De bodem in Nederland daalt veel meer dan werd verwacht, melden onderzoekers van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) maandag. Vooral in veen- en kleigebieden in het westen is bodemdaling "duidelijk merkbaar". 

Volgens de onderzoekers, die deze week hun gegevens in de Bodemdalingskaart Nederland zullen presenteren, zijn er tientallen huizen die scheuren en verzakkingen vertonen door de droogte. 

Het is al langer bekend dat de Nederlandse bodem zakt. Dit gebeurt onder meer door gaswinning. Onderzoekers scharen dit onder de noemer "diepe oorzaken". Voor het eerst is nu onderscheid gemaakt tussen deze diepe oorzaken en de ondiepe bodemdaling, zoals in het veen- en kleigebied.

"Het blijkt dat die ondiepe bodemdaling op verschillende plekken in Nederland zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken", aldus de onderzoekers. Volgens hen speelt klimaatverandering een grote rol bij de versnelde bodemdaling.

"Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreedt. Dit is een onomkeerbaar proces: het veen oxideert, waardoor er bovendien ook meer CO2 vrijkomt in de atmosfeer."

'Enorme schade kan ontstaan aan binnensteden'

Volgens professor Ramon Hansen, die leiding gaf aan het onderzoek, kan de bodemdaling tot enorme schade aan historische binnensteden leiden als het in het huidige tempo doorgaat. 

Wel wordt in het rapport genoemd dat er nu, met behulp van het rapport, beter geanticipeerd kan worden op periodes van droogte.