Projectontwikkelaars hebben bijna zesduizend aanvragen gedaan om kans te maken op financiële steun uit de najaarsronde voor de belangrijkste subsidieregeling voor groene energie. 

Alle projecten samen kunnen in potentie 35,1 petajoule groene energie produceren, een nieuw record. Volgens het ministerie van Economische Zaken betekent dit dat er voor hetzelfde geld steeds meer groene energie kan worden geproduceerd. Vooral bij zonne-energie zou te zien zijn dat er steeds minder subsidie nodig is.

In de SDE+-regeling is in totaal 6 miljard euro beschikbaar als subsidie. Om hier kans op te maken, dienen ontwikkelaars hun project in op basis van het bedrag dat ze denken nodig te hebben. Projecten die minder subsidie nodig hebben, komen als eerste in aanmerking.  

Als de subsidie wordt toegekend, komt de financiële steun pas vrij wanneer de stroom of warmte is geproduceerd. Twee keer per jaar kunnen ontwikkelaars intekenen.

Voor de najaarsronde zijn in totaal 5.907 aanvragen ingediend voor in totaal 7,7 miljard euro. Het gaat om maar liefst 5.636 projecten met zonnepanelen. Ook merkt het ministerie op dat met 153 aanvragen er veel aanmeldingen zijn voor windmolens op land.