De Amerikaanse regering heeft het bedrijf Hilcorp Energy toestemming gegeven om olie te winnen in het noordpoolgebied.

​Het is de eerste keer dat de Amerikaanse federale overheid daar een vaste oliewinningsinstallatie laat bouwen. Alaska stond eerder al wel olieboren toe in het deel van de zee waar die staat zeggenschap over heeft.

Hilcorp wil een kunstmatig eiland aanleggen in de Beaufortzee ten noorden van Alaska. Daarvandaan kan het dan naar olie boren.

De toestemming bevat wel enkele restricties en is afhankelijk van het verkrijgen van enkele andere vergunningen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke past de toestemming binnen het "verantwoordelijk ontwikkelen van natuurlijke bronnen".

Milieubeschermers zijn bang dat onder meer walvissen schade ondervinden door de bouw van het eiland. Ook vrezen ze dat het fragiele ecosysteem in het poolgebied bedreigd wordt door olielekken.