De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen bedraagt jaarlijks 31 miljard euro, wat gelijkstaat aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag.

"Ondanks het milieubeleid van de afgelopen vijftig jaar spelen verschillende milieuproblemen de samenleving nog steeds parten", stellen de onderzoekers van het PBL in een verschenen studie.

Opvallend is dat bijna 98 procent van alle berekende schade voortkomt uit uitstoot naar de lucht, zeggen de onderzoekers. Daarbij gaat het vooral om broeikasgassen als CO2 en methaan, en luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, zwaveloxide en ammoniak, ook bekend als NEC-stoffen.

Verkeer en vervoer veroorzaken de meeste milieuschade. Volgens berekeningen is deze sector verantwoordelijk voor 12 miljard euro schade. Ruim twee derde van de schade door verkeer en vervoer wordt veroorzaakt door stikstofoxiden.

Landbouw

Landbouw volgt met 6,5 miljard euro schade op de tweede plek. De helft van de milieuschade in de landbouw wordt veroorzaakt door ammoniak. Ongeveer 40 procent is afkomstig van methaan en lachgas. Andere grote veroorzakers van milieuschade zijn industrie en raffinage (4,5 miljard) en de energiesector (4 miljard).

Consumenten zorgen voor een milieuschade van zo'n 1,75 miljard euro. Afvalverwijdering en de dienstensector dragen slechts beperkt bij aan de directe milieuschade. Daarbij moet wel aangetekend worden dat bij afvalverwijdering de milieuschade door restafval van afvalverbrandingsinstallaties niet in de waardering meegenomen is.

Groene belastingen

Een overgang naar andere energiebronnen voor de industrie en het hergebruik van materialen en grondstoffen in de productie van goederen zouden de milieudruk kunnen verminderen.

"Effectievere groene belastingen op de grootste bronnen van milieuschade en de meest vervuilende productiefases zouden daartoe een geschikt middel kunnen zijn", concludeerde het PBL vorig jaar in een rapport.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!