De Nederlandse broeikasgasvoetafdruk is vorig jaar gestegen, na de voorgaande jaren juist te zijn gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag in een rapport over de Nederlandse welvaart.

Nederland onttrekt meer fossiele brandstoffen en biomassa uit andere landen en biomassa uit kwetsbare landen in het bijzonder. Het verbruik van geïmporteerde goederen veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen in het buitenland, waar de productie plaatsvindt.

"Dat levert daar banen en inkomen op, maar legt ook een druk op het milieu en andere natuurlijke hulpbronnen", aldus het CBS.

Dit heeft tot gevolg gehad dat de broeikasgasvoetafdruk, die tussen 2008 en 2016 nog met ruim 23 procent afnam, vorig jaar juist is gestegen.

Op Nederlandse bodem is er vergeleken met eerdere jaren sprake van minder uitstoot, maar door import komen in het buitenland veel broeikasgassen vrij. Deze worden meegeteld bij onze voetafdruk. Daarom is er dus sprake van een totale stijging.

Uitstoot

De doelstelling van de reductie van de uitstoot op eigen bodem is nog niet behaald. In de Urgenda-klimaatzaak van 24 juni 2015 besliste de rechter dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan in 1990, maar in 2017 was dit pas 13 procent.

Als er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen, wordt er meer warmte van de zon vastgehouden op aarde. Door deze opwarming kan het weer extremer worden, kan de zeespiegel stijgen, en kunnen verschillende diersoorten uitsterven doordat hun leefgebied onbewoonbaar wordt.