Het kabinet moet meer maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat schrijft de Gezondheidsraad dinsdag in een advies over dit onderwerp.

De Nederlandse overheid zou niet moeten uitgaan van de Europese grenswaarden, zoals nu het geval is. Maar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) adviseert zouden moeten worden gehanteerd.

Dit zou betekenen dat grote vervuilers nog meer beperkingen opgelegd zouden moeten krijgen door de overheid.

Nederland voldoet bijna aan de Europese randnormen. Maar luchtverontreiniging levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte in Nederland.

Prioriteit

Naar schatting gaat het om 12.000 sterfgevallen per jaar. Na roken vormt luchtverontreiniging een van de belangrijkste risicofactoren om ziek te worden of te overlijden in Nederland.

Het zou prioriteit moeten hebben van de overheid om de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Vooral dieselvoertuigen zouden sneller van de weg moeten verdwijnen.

Ook het aanpakken van de uitstoot van ammoniak in de veehouderij moet voorrang krijgen in het overheidsbeleid, stelt de raad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. 

Voorstel

Het kabinet had zelf om het onderzoek gevraagd. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven riep in haar vorige rol als D66-Kamerlid het kabinet regelmatig op tot actie voor een schonere lucht.

Haar partij stelde vorig jaar een tienpuntenplan op. "Daar kan het nieuwe kabinet straks meteen mee aan de slag", zei Van Veldhoven destijds als parlementariër. Dit voorjaar komt Van Veldhoven met een voorstel voor schonere lucht.

Ze zegt in een reactie blij te zijn met het advies, want het zet gezondheid van de mensen voorop bij het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. "Een betere luchtkwaliteit is belangrijk bij het voorkomen van toekomstige gezondheidskosten en het zoveel mogelijk voorkomen van vroegtijdige sterfte'', aldus de bewindsvrouw.

Mensenrechten 

Juist op de dag dat de Gezondheidsraad het kabinet op de vingers tikt voor een gebrek aan maatregelen voor schonere lucht, liet Milieudefensie weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter vorige maand die de organisatie tegen de Nederlandse Staat had aangespannen over schone lucht

De milieuorganisatie eist - samen met andere organisaties en individuele personen - dat de Staat meer doet tegen luchtvervuiling en stelt dat momenteel het "mensenrecht op gezondheid" geschonden wordt. 

De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de vorderingen afgewezen moeten worden omdat de overheid niet nu al of op korte termijn aan de richtwaarden van Wereldgezondheidsorganisatie moet voldoen. "Er is geen verdragsbepaling die de Staat daartoe verplicht", aldus de motivatie van de rechter.

Milieudefensie voelt zich nu gesterkt met het advies van de Gezondheidsraad. "Uit het rapport van de Gezondheidsraad blijkt weer eens dat luchtvervuiling zorgt voor enorm veel ziekte en sterfte. Dit sterkt ons in de strijd voor gezonde lucht", zei Anne Knol van de milieuorganisatie.