In 2030 moet het energieverbruik in de Europese Unie met 35 procent zijn gedaald. Ook moet in dat jaar ten minste 35 procent van de energie duurzaam zijn opgewekt.

Dat vindt het Europees Parlement, dat gaat daarmee de strijd aan met de EU-ministers die percentages van respectievelijk 30 en 27 voldoende vinden.

De lidstaten en het parlement moeten nu onderhandelen over de maatregelen die tot 2030 moeten worden genomen om de internationale klimaatafspraken te halen.

Gerben-Jan Gerbrandy van D66 zegt: ''Europa staat voor drie grote uitdagingen: energie is op dit moment te vies, te duur en we zijn te afhankelijk van de import van derde landen als Rusland. Alleen een ambitieus beleid kan dit veranderen."

Verbod palmolie

Zo wil het parlement strengere eisen voor biobrandstof. Palmolie moet vanaf 2021 zelfs verboden worden.

Volgens Milieudefensie zou daardoor het gebruik van palmolie in Europa in één klap met 46 procent dalen. ''Daarmee wordt het voor palmoliebedrijven aanzienlijk minder lucratief om regenwoud te kappen voor de aanleg van plantages", aldus een woordvoerder.

CO2-neutraal

Striktere regels voor de bijstook van bomen in kolencentrales komen er echter niet. Ook een subsidieregel om hout te kappen om het te verstoken als biomassa wordt niet geschrapt. Wel willen de parlementariërs wettelijk vastleggen dat de EU uiterlijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn.

''Om de opwarming van de aarde onder de twee of liever anderhalve graden te houden, zoals het klimaatakkoord ons verplicht, kunnen we nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten", aldus Bas Eickhout van GroenLinks. ''Het Europees Parlement wil dit deel voor de EU berekenen en als grens vastleggen."