Minister van Economische Zaken Eric Wiebes wil volgend jaar zomer met het bedrijfsleven en milieuorganisaties al tot de hoofdlijnen van een klimaat- en energieakkoord komen. Behalve de sluiting van de kolencentrales en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas met 49 procent is alles bespreekbaar, liet Wiebes vrijdag weten.

De komende maanden gaan sectoren zoals energieproducenten, industrie, transport en landbouw met elkaar praten om tot oplossingen te komen.

De minister benadrukte vrijdag dat hij sterk op de kosten wil letten. Die zullen volgens hem hoog zijn, maar te doen. Woensdag werd bekend dat het ministerie van Economische Zaken volgend jaar weer twaalf miljard euro subsidie beschikbaar stelt om duurzame energieprojecten te stimuleren. 

"Het moet via de meest efficiënte route", aldus Wiebes, die de regie neemt in het hele proces.

Kolencentrales

Om tot een reductie van 49 procent van het broeikasgas te komen worden in het regeerakkoord twee maatregelen genoemd die hieraan sterk zullen bijdragen. Dat is de sluiting van de kolencentrales en de ondergrondse opslag van koolstofdioxide (CO2). Dat laatste is volgens veel deskundigen heel moeilijk te bereiken.