De luchtvaart zorgt ervoor dat de doelen van het klimaatakkoord van Parijs niet gehaald worden. Dat voorspelt Paul Peeters van de TU Delft in zijn promotieonderzoek.

In het jaar 2100 vliegt de wereldbevolking grofweg negen keer zo veel kilometers als nu. In dezelfde periode verdubbelt de gemiddelde reisafstand van alle toeristische reizen. De groeiende CO2-uitstoot die dit met zich meebrengt maakt het onmogelijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen, volgens Peeters.

De luchtvaart, die voor negentig procent uit toerisme bestaat, moet minder groeien of zelfs afnemen om de doelen te halen. Volgens Peeters groeit het aandeel van de luchtvaart in de uitstoot van het broeikasgas CO2 door toerisme, van 50 procent nu naar ruim 75 procent in 2100.

Zware maatregelen, zoals tweehonderd procent belasting op tickets, koolstofbelasting, het subsidiëren van duurzame biobrandstoffen en enorme investeringen in hogesnelheidsspoorlijnen, bieden volgens Peeters geen uitkomst.

Een van de manieren om de klimaatdoelen wel te halen is volgens hem om afspraken te maken over een beperking van aan het aantal vluchten op luchthavens.