In Bonn gaat maandag de 23e Klimaattop van start. Bijna tweehonderd landen gaan hier bespreken hoe de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken in concrete maatregelen kunnen worden omgezet.

Er worden meer dan 23.000 mensen uit 197 landen verwacht. De bijeenkomst duurt twee weken.

Op de top praten de vertegenwoordigers uit de landen over de verdere uitwerking van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Het akkoord draagt alle deelnemende landen op hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Ook moeten de ontwikkelde landen vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar (ruim 94 miljard euro) bijdragen aan een fonds dat ontwikkelingslanden moet helpen hun klimaatmaatregelen te financieren. Uiterlijk december 2018 moet duidelijk zijn hoe het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk zijn uitwerking krijgt.

Amerikaanse delegatie

Een belangrijke vraag is wat de Amerikaanse delegatie gaat zeggen. President Donald Trump, die bekend staat als klimaatscepticus, maakte eerder dit jaar bekend dat de VS uit het akkoord van Parijs zal stappen. Dit kan echter pas over drie jaar, na de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Het terugtrekken van de VS zou een klap zijn voor het akkoord; het land is verantwoordelijk voor meer dan twintig procent van de CO2-uitstoot op aarde. Alleen China stoot jaarlijks meer koolstofdioxide uit. Tot die tijd is de VS echter nog een volwaardig partner die mee mag praten over de invulling van het akkoord. Het is niet duidelijk wat voor standpunt de Amerikaanse delegatie gaat innemen.  

Eric Wiebes

Voor Nederland gaat Eric Wiebes naar de top. De kersverse minister van Economische Zaken en Klimaat wil collega's van de ons omringende landen spreken en komen tot ambitieuzere afspraken "zoals ook in het regeerakkoord staat", zo zei hij vrijdag.

De doelstelling van de Europese Unie is om in 2030 veertig procent minder broeikasgassen uit te stoten. Het Nederlandse kabinet wil dat dit doel wordt opgehoogd naar 55 procent. Wiebes gaat over ruim een week naar Bonn.

Protestmars in Bonn voor meer klimaatbescherming
40
Protestmars in Bonn voor meer klimaatbescherming

Demonstraties

Zaterdag demonstreerden ongeveer zevenduizend mensen, veelal Nederlanders en Fransen, in Bonn voor grotere inspanningen op het gebied van klimaatbescherming. Zondag legden zij met duizenden bruinkoolmijnen in de buurt van Bonn stil. Een actie die leidde tot het ingrijpen van de politie.

De politie ging niet over tot arrestaties, maar noteerde wel gegevens van de demonstranten. Ze worden mogelijk vervolgd wegens huisvredebreuk omdat ze het terrein zonder toestemming hadden betreden. De activisten pleiten voor een snelle afschaffing van het gebruik van bruinkool, dat geldt als verreweg de meest vervuilende vorm van energieopwekking.