Kabinet versnelt plannen tegen luchtvervuiling na uitspraak rechter

Het demissionair kabinet gaat plannen versnellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Donderdag oordeelde de rechtbank in Den Haag dat ​de Nederlandse Staat meer moet doen tegen luchtvervuiling.

"Schone lucht is van levensbelang", zegt staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) in reactie op de uitspraak. "Daarom gaan we onze inzet samen met de regio's waar de problemen zijn, versnellen en nog concreter maken."

Dijksma laat weten dat het plan een aanvulling wordt op de bestaande maatregelen die betrokken gemeenten en provincies al nemen tegen knelpunten. Dat zijn locaties in onder meer enkele drukke binnensteden en een aantal regio's met veel veehouderijen.

De zaak was aangespannen door Milieudefensie en de stichting Adem tegen de Staat. De rechter oordeelde dat er een luchtkwaliteitsplan moet worden opgesteld dat aan de regelgeving voldoet en ervoor zorgt dat alle overschrijdingen op de "kortst mogelijke termijn" verdwijnen.

Overschreden

"De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden", aldus de rechtbank tijdens de uitspraak.

Voor zowel fijnstof als stikstofdioxide voldoet ons land niet overal aan Europese normen en dat kan tot vroegtijdige sterfte leiden. De schadelijke stoffen komen onder meer vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen door auto's en bedrijven.

Milieudefensie en de stichting Adem in Rotterdam voeren ook nog een andere gerechtelijke procedure tegen de Staat over de kwestie. De behandeling in deze bodemprocedure is op 14 november.

Lees meer over:

Rutte over kolencentrales

Rutte over kolencentrales
Rutte plaatst een aantal kanttekeningen bij de oproep van de 64 hoogleraren om alle elf kolencentrales in Nederland per 2020 te sluiten.

Duurzame bronnen

Duurzame bronnen
Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar niet meer nodig. Volgens Greenpeace kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien.

Poetin bij klimaattop

Poetin bij klimaattop
Poetin zal de VN-klimaattop in Parijs bijwonen. Hij zal aanwezig zijn bij de opening op 30 november.
Tip de redactie