De Nederlandse Staat moet een kwaliteitsplan opstellen om voor een schonere lucht te zorgen die voldoet aan de Europese regelgeving. Dat heeft de rechter in Den Haag donderdag bepaald.

Milieudefensie eiste twee weken geleden in kort geding dat de overheid snel maatregelen neemt om voor schonere, gezondere lucht te zorgen en werd donderdag in het gelijk gesteld.

De rechter oordeelde dat het plan maatregelen moet bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen van de grenswaarden van de luchtkwaliteit op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen.

Verstreken

"De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden", aldus de rechtbank. 

Voor zowel fijnstof als stikstofdioxide voldoet ons land niet overal aan Europese normen en dat kan tot vroegtijdige sterfte leiden. De schadelijke stoffen komen onder meer vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen door auto's en bedrijven.

De rechter heeft de Staat verder verboden om maatregelen te nemen die leiden tot het in stand houden van of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden.

Het huidige plan om de luchtkwaliteit te verbeteren, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), voldoet volgens de rechtbank niet aan de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. 

Doorbraak

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie, noemt de uitspraak een regelrechte doorbraak. "We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen", aldus Knol. "De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws."

Milieudefensie en de stichting Adem in Rotterdam voeren ook nog een andere gerechtelijke procedure tegen de Staat over de kwestie. De behandeling in deze bodemprocedure is op 14 november.