Het dodental van weerrampen kan in Europa tegen het einde van deze eeuw fors zijn toegenomen. Alleen al extreme hitte kan in 2100 jaarlijks 150.000 mensen het leven kosten.

Dit kan mogelijk worden voorkomen door de effecten van klimaatverandering aan te pakken, zo schrijven wetenschappers van het Joint Research Centre in The Lancet Planetary Health journal. Het onderzoeksteam is in het leven geroepen door de Europese Commissie.

Volgens de onderzoekers nemen de gevolgen van klimaatverandering snel toe. Zo zou twee derde van de Europeanen last krijgen van broeikasgassen en komt extreem weer vaker voor.

In de voorspellingen is er vanuit gegaan dat de uitstoot van broeikasgassen niet wordt bestreden. Dit zou op den duur leiden tot jaarlijks 152.000 weer-gerelateerde doden tussen 2071 en 2100. Ter vergelijking: tussen 1981 en 2010 vielen jaarlijks drieduizend doden die aan het weer kunnen worden toegeschreven.


Video: In 60 seconden

Hittegolven

"Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid in deze eeuw", zegt Giovanni Forzieri, die leiding gaf aan de studie. "Het gevaar voor de maatschappij uit zich vooral in het weer."

Hij voorspelt dat tegen het einde van de 21ste eeuw jaarlijks 350 miljoen Europeanen kunnen worden blootgesteld aan extreem weer. Hittegolven, koudegolven, natuurbranden, droogte en overstromingen komen dan vaker voor in Europa.

De onderzoekers namen de data van rampen tussen 1981 en 2010 onder de loep en verwerkten dat met voorspellingen over bevolkingsgroei voor de komende decennia. Hittegolven zouden met 151.500 doden in de toekomst veruit de meeste slachtoffers gaan eisen. Voor 2010 lag dat aantal op 2.700 dodelijke slachtoffers.

Naast klimaatverandering zijn bevolkingsgroei, migratie en verstedelijking andere oorzaken die worden genoemd in het onderzoek.