Het is mogelijk om alle kolencentrales in Nederland te sluiten, maar daar is dan wel een nationale sluitingswet voor nodig. Dat schrijft de Raad van State (RvS) in een woensdag uitgebracht advies aan minister van Economische Zaken Henk Kamp.

Kamp werd door de vorige Tweede Kamer opgeroepen alle kolencentrales in het land te sluiten. 

Een van de voorstellen, om de rendementseisen zo hoog te maken dat geen enkele centrale eraan kan voldoen, is waarschijnlijk in strijd met Europese regels voor de uitstoot in de industrie, aldus de RvS.

Als er echter een nationale sluitingswet zou worden aangenomen, komen die Europese regels niet in beeld. Wel moet in bredere zin worden gekeken of er geen andere Europese struikelblokken zijn voor een dergelijke wet.

Het huidige kabinet laat een besluit over de toekomst van de kolencentrales in Nederland over aan een volgende regering, werd begin dit jaar bekend.

Heikel punt

De vijf oudste kolencentrales van Nederland sloten vorig jaar en dit jaar de deuren. Van de vijf resterende centrales zijn er drie pas enkele jaren geleden geopend. Een heikel punt is of de eigenaren van de centrales een schadevergoeding moeten krijgen als hun centrales dicht gaan.

Volgens de RvS hoeft dit niet per se, maar moet er wel een overgangsperiode komen zodat de eigenaren de schade kunnen beperken. Gebeurt dat niet, dan wordt mogelijk het eigendomsrecht geschonden, dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het huidige kabinet laat een besluit over de toekomst van de kolencentrales in Nederland over aan een volgende regering, werd begin dit jaar bekend.

Klimaatzaak

Greenpeace roept de politiek in een reactie op om de kolencentrales uiterlijk over drie jaar te sluiten. "Het klimaat wacht niet. Om het vonnis van de rechter in de Urgenda-klimaatzaak te halen en te voldoen aan het Parijsakkoord is sluiting in 2020 nodig", stelt de milieuorganisatie.

In de Urgenda-zaak bepaalde de rechter dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen met een kwart moet verminderen ten opzichte van 1990. Die verplichting komt voort uit klimaatverdragen die Nederland heeft ondertekend.