Gouverneur Californië sluit 'eigen' klimaatakkoord met China

De Amerikaanse staat Californië en China hebben dinsdag op een klimaatconferentie in Peking afspraken gemaakt om te komen tot nauwere samenwerking bij het ontwikkelen van schonere technologieën.

De partijen zullen daarnaast samenwerken op het gebied van minder uitstoot van schadelijke stoffen en het promoten van groene handel.

De aankondiging komt een week nadat de Amerikaanse president Donald Trump bekendmaakte dat zijn land zich terugtrekt uit het klimaatverdrag van Parijs. Dat akkoord werd in 2015 bereikt. Toen tekenden 195 landen het verdrag, waarin onder meer afspraken staan voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Belangrijk voor 'Parijs' was juist dat de VS én China, beide grote vervuilers, het verdrag tekenden. De terugtrekking kan tot vier jaar duren. In de tussentijd wil Trump opnieuw onderhandelen over het akkoord, zei de president toen hij zijn besluit bekendmaakte. 

Tegenstand

Het terugtrekken leidde tot grote internationale verontwaardiging. Zo keurde de leider van de Democratische partij in de Senaat Chuck Schumer, het besluit af. Volgens hem zal het leiden tot "enorme schade aan onze economie, ons milieu en onze geopolitieke positie."

Binnen de VS zijn dus niet alle politici bereid te wachten tot de terugtrekking en de heronderhandelingen rond zijn. Tijdens de conferentie noemde Jerry Brown, de gouverneur van Californië "de dreiging van klimaatverandering gevaarlijker dan die van het fascisme voor de Tweede Wereldoorlog."

Rutte over kolencentrales

Rutte over kolencentrales
Rutte plaatst een aantal kanttekeningen bij de oproep van de 64 hoogleraren om alle elf kolencentrales in Nederland per 2020 te sluiten.

Duurzame bronnen

Duurzame bronnen
Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar niet meer nodig. Volgens Greenpeace kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien.

Poetin bij klimaattop

Poetin bij klimaattop
Poetin zal de VN-klimaattop in Parijs bijwonen. Hij zal aanwezig zijn bij de opening op 30 november.

NUwerk

Tip de redactie