Hoewel Shell al meer dan dertig jaar kennis heeft over de gevaren van klimaatverandering, blijft het bedrijf inzetten op fossiele energie. Daarmee frustreert Shell een wezenlijke aanpak van de klimaatproblemen, blijkt uit een reconstructie van De Correspondent.

De website publiceerde dinsdag de reconstructie op basis van vertrouwelijke interne documenten en onderzoek naar de lobby van Shell. De reconstructie verschijnt tegelijkertijd in The Guardian en het Deense dagblad Information.

Uit interne documenten blijkt dat Shell al in 1986 wist dat olie en gas het klimaat kunnen ontwrichten. Zo waarschuwde het bedrijf dat "de relatief snelle en dramatische veranderingen van het klimaat op aarde gevolgen heeft voor de leefomgeving van mensen, hun toekomstige levensstandaard en voedselvoorraden, met potentieel grote schade en economische en politieke consequenties".  

"Mogelijk zal het milieu zo worden aangetast dat sommige stukken van de aarde onbewoonbaar worden", schreef Shell in de interne studie. Toch bleef het bedrijf volgens De Correspondent investeren in fossiele energie. Bovendien pleit Shell consequent tegen een ambitieuzer klimaatbeleid, omdat dit zakelijke belangen zou schaden.

Inconvenient Truth

Shell maakte zelf in 1991 al de film Climate of Concern, waarin werd gewaarschuwd voor de levensgevaarlijke gevolgen van de klimaatopwarming.

Qua toon is de film volgens het artikel vergelijkbaar met An Inconvenient Truth, de met een Oscar bekroonde klimaatdocumentaire die voormalig presidentskandidaat Al Gore vijftien jaar later maakte. Climate of Concern, waarin werd gezegd dat "nu actie ondernemen de enige veilige verzekering is die we hebben", werd toentertijd wereldwijd vertoond op scholen en universiteiten.

In 1996 werd klimaatverandering in een briefing aan het management omschreven als "de ernstigste en ingewikkeldste milieukwestie waar we als mensheid ooit mee te maken hebben gehad".

Twijfel zaaien

Ondanks deze kennis heeft Shell in de jaren negentig meegewerkt aan een campagne die doelbewust twijfel zaaide over de klimaatwetenschap, stelt De Correspondent. De inzet van deze campagne was het voorkomen van "draconisch" ingrijpen van de overheid. Amerikaanse congresleden hebben vorig jaar opgeroepen tot strafrechtelijk onderzoek naar de bijdragen van Shell aan deze lobby-campagne.

Shell stelt al langer 'groene initiatieven' te ontplooien, maar het budget dat het bedrijf besteedt aan het ontwikkelen van klimaatvriendelijke technieken en energiebronnen is al twintig jaar gelijk. Sinds 1998 gaat het om 1 procent van de totale investeringen, stelt de site op basis van eigen berekeningen.

Tegelijkertijd heeft Shell de afgelopen decennia wel tientallen miljarden geïnvesteerd in het winnen van olie en gas op plekken die eerder niet bereikbaar waren, zoals de Noordpool en diepzee-gebieden.

Tientallen medewerkers

Voor het artikel in De Correspondent heeft klimaatjournalist Jelmer Mommers ruim een jaar onderzoek verricht naar Shell en haar milieubeleid. Hij sprak tientallen medewerkers van Shell over hoe zij de toekomst van het bedrijf zien.

In een reactie laat Shell weten dat hun standpunt over klimaatverandering bekend is. "We onderkennen de klimaatuitdaging en de rol die energie speelt in het garanderen van een goede levenskwaliteit."

"Shell zal blijven oproepen tot effectief beleid voor de lagere CO2-uitstoot van bedrijven en consumenten, en mogelijkheden zoals door de overheid ingestelde koolstoftarieven en emissiehandelssystemen", aldus de oliemaatschappij.