Als gevolg van de klimaatveranderingen, zullen zich de komende jaren meer extreme weersomstandigheden voordoen. Daarvoor waarschuwt de VN in een dinsdag gepresenteerd rapport.

Volgens de weerdienst van de VN heeft de aarde de afgelopen vijf jaar op rij het record voor warmste jaar ooit verbroken. Deze trend zet zich voort als er geen concrete maatregelen worden genomen tegen de groeiende uitstoot van broeikasgassen, waarschuwt de dienst.

Het was zelfs de warmste periode sinds de mensheid meteorologische metingen ging doen.

Animatie door In60seconds

Natuurrampen

De wereld werd de afgelopen vijf jaar geteisterd door opvallend veel natuurrampen. Zeker de helft van deze hittegolven, tsunami’s, orkanen en aardbevingen zijn in z’n geheel toe te schrijven aan de klimaatveranderingen als gevolg van menselijk handelen.

Destastreuze cijfers

De gevolgen van sommige van deze natuurrampen waren desastreus voor de mensheid. De droogte in de Hoorn van Africa kostte meer dan 250.000 mensen het leven en de tyfoon Haiyan die de Filipijnen in 2013 trof, maakte zeker 7.800 dodelijke slachtoffers.

Bovendien zijn de financiële gevolgen niet te overzien. De superstorm Sandy richtte in 2012 in de VS schade aan voor 67 miljard dollar.