Europees Parlement geeft goedkeuring aan klimaatverdrag

Het Europees Parlement heeft dinsdag in Straatsburg met overweldigende meerderheid de ratificatie door de EU van het klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd.

Daardoor kan het wereldwijde verdrag nog dit jaar in werking treden.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, speciaal voor de ratificatieceremonie naar het parlement gekomen, bedankte de EU voor ''het getoonde leiderschap".

De 28 EU-milieuministers gaven afgelopen vrijdag gezamenlijk groen licht voor ratificatie, nog voor alle nationale parlementen het verdrag hebben bekrachtigd, inclusief Nederland.

Historische stemming

Van de 751 Europarlementariërs stemden er 610 voor. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy was een van de velen die van een historische stemming sprak. ''We moeten nu keihard aan de slag om de afspraken in concrete doelen uit te werken.''

Zijn CDA-collega Annie Schreijer-Pierik ziet ''grote kansen'' voor duurzame ondernemers in Nederland bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen en woningisolatie. PVV’er Marcel de Graaff stemde tegen. Volgens hem zullen ''hardwerkende burgers’’ meer moeten gaan betalen voor hun elektriciteit.

Mijlpaal bereikt

Het verdrag kan in werking treden als 55 landen die opgeteld verantwoordelijk zijn voor minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot het akkoord hebben geratificeerd. Met de EU erbij is die mijlpaal bereikt. Ban Ki-moon zei dat nu 63 partijen hebben geratificeerd, waaronder de grootste vervuilers China, de Verenigde Staten en India.

Dat gebeurde in recordtijd, nadat in december in Parijs bijna tweehonderd landen overeen waren gekomen om door uitstootreductie de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius te beperken.

Nieuwe top

Volgende maand vindt een nieuwe VN-klimaattop plaats, in Marrakesh, waar een uitvoeringsorgaan wordt opgericht. Daarin krijgt de EU een zetel, evenals alle landen die het verdrag hebben geratificeerd.

Nederland houdt in deze nieuwe organisatie een waarnemersstatus zolang de Kamer het verdrag niet heeft geratificeerd. Vrijdag levert een EU-delegatie de ratificatie-aktes in New York af. Dertig dagen erna wordt het verdrag van kracht.

Rutte over kolencentrales

Rutte over kolencentrales
Rutte plaatst een aantal kanttekeningen bij de oproep van de 64 hoogleraren om alle elf kolencentrales in Nederland per 2020 te sluiten.

Duurzame bronnen

Duurzame bronnen
Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar niet meer nodig. Volgens Greenpeace kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien.

Poetin bij klimaattop

Poetin bij klimaattop
Poetin zal de VN-klimaattop in Parijs bijwonen. Hij zal aanwezig zijn bij de opening op 30 november.
Tip de redactie