Uitstoot broeikasgassen steeg in 2015 met vijf procent

De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar in Nederland 5 procent hoger dan in 2014. 

In 2030 moet de uitstoot volgens de Europese klimaatdoelen met 40 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. De uitstoot kwam vorig jaar 12 procent lager uit vergeleken met 1990, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De stijging in 2015 werd onder meer veroorzaakt doordat elektriciteitscentrales meer vervuilende steenkool en minder aardgas verstookten. Ook werd er in 2015 meer gas verstookt voor de verwarming van woningen en kantoren dan in het jaar ervoor.

Als CO2 (koolstofdioxide) buiten beschouwing wordt gelaten, is de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 50 procent afgenomen. Op 2014 na is er elk jaar meer CO2 uitgestoten dan in 1990.

Urgenda-zaak

Behalve met de Europese klimaatdoelen heeft de regering ook rekening te houden met de gerechtelijke uitspraak in de Urgenda-zaak van vorig jaar. De rechter in die zaak oordeelde dat Nederland te weinig doet om de uitstoot van koolstofdioxide tegen te gaan en dat de uitstoot in 2020 met 25 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde

Animatie door in60seconds

Lees meer over:

Rutte over kolencentrales

Rutte over kolencentrales
Rutte plaatst een aantal kanttekeningen bij de oproep van de 64 hoogleraren om alle elf kolencentrales in Nederland per 2020 te sluiten.

Duurzame bronnen

Duurzame bronnen
Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar niet meer nodig. Volgens Greenpeace kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien.

Poetin bij klimaattop

Poetin bij klimaattop
Poetin zal de VN-klimaattop in Parijs bijwonen. Hij zal aanwezig zijn bij de opening op 30 november.
Tip de redactie