Nederland behoort nog steeds tot de EU-landen die niet aan de vastgestelde milieu-eisen voldoen. De uitstoot van ammoniak lag in 2014, het jaar waar nu de cijfers van zijn gepresenteerd, bijna 5 procent hoger dan toegestaan.

Het is het vijfde achtereenvolgende jaar dat Nederland niet aan de norm voldoet. Dat blijkt uit een analyse van EEA, de milieuwaakhond van de Europese Unie.

In totaal zijn er tien EU-landen die niet voldoen aan de norm die de Unie zichzelf heeft opgelegd. Er zijn vier vormen van uitstoot die verantwoordelijk zijn voor de meeste milieuverontreiniging: ammoniak, stikstofoxiden (Nox), NMVOC’s (waar benzeen en formaldehyde onder vallen) en zwaveldioxide.

Alle EU-landen moeten de uitstoot van deze stoffen sinds 2010 meten. Vooral de landbouwsector is verantwoordelijk voor de uitstoot van ammoniak. De giftige stof komt veelal in de lucht en de bodem terecht tijdens het bemesten van het land.

Sterven

Andere landen die door de EEA op de vingers worden getikt voor het overschrijden van de normen zijn België, Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Spanje en Duitsland. Dat laatste land overtrad in 2014 de regels in drie van de vier categorieën.

Met de strenge regels wil de EU de luchtvervuiling in Europa terugdringen. Uit cijfers van de Unie blijkt dat er elk jaar vierhonderdduizend mensen in de EU vroegtijdig sterven aan de gevolgen van luchtverontreiniging als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen.