Nederland voldoet voor vijfde jaar niet aan milieu-eisen EU

Nederland behoort nog steeds tot de EU-landen die niet aan de vastgestelde milieu-eisen voldoen. De uitstoot van ammoniak lag in 2014, het jaar waar nu de cijfers van zijn gepresenteerd, bijna 5 procent hoger dan toegestaan.

Het is het vijfde achtereenvolgende jaar dat Nederland niet aan de norm voldoet. Dat blijkt uit een analyse van EEA, de milieuwaakhond van de Europese Unie.

In totaal zijn er tien EU-landen die niet voldoen aan de norm die de Unie zichzelf heeft opgelegd. Er zijn vier vormen van uitstoot die verantwoordelijk zijn voor de meeste milieuverontreiniging: ammoniak, stikstofoxiden (Nox), NMVOC’s (waar benzeen en formaldehyde onder vallen) en zwaveldioxide.

Alle EU-landen moeten de uitstoot van deze stoffen sinds 2010 meten. Vooral de landbouwsector is verantwoordelijk voor de uitstoot van ammoniak. De giftige stof komt veelal in de lucht en de bodem terecht tijdens het bemesten van het land.

Sterven

Andere landen die door de EEA op de vingers worden getikt voor het overschrijden van de normen zijn België, Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Spanje en Duitsland. Dat laatste land overtrad in 2014 de regels in drie van de vier categorieën.

Met de strenge regels wil de EU de luchtvervuiling in Europa terugdringen. Uit cijfers van de Unie blijkt dat er elk jaar vierhonderdduizend mensen in de EU vroegtijdig sterven aan de gevolgen van luchtverontreiniging als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Rutte over kolencentrales

Rutte over kolencentrales
Rutte plaatst een aantal kanttekeningen bij de oproep van de 64 hoogleraren om alle elf kolencentrales in Nederland per 2020 te sluiten.

Duurzame bronnen

Duurzame bronnen
Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar niet meer nodig. Volgens Greenpeace kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien.

Poetin bij klimaattop

Poetin bij klimaattop
Poetin zal de VN-klimaattop in Parijs bijwonen. Hij zal aanwezig zijn bij de opening op 30 november.
Tip de redactie