Bewindslieden en diplomaten van ongeveer 170 landen hebben vrijdag in New York het klimaatverdrag ondertekend dat in december in Parijs werd afgesloten. 

Dat was een bewuste keuze van gastheer Verenigde Naties, aangezien het vrijdag De Dag van de Aarde 2016 was.

Het verdrag treedt pas in werking nadat het door 55 landen is geratificeerd. Ratificatie is de officiële bekrachtiging. Die 55 landen produceren gezamenlijk 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Politici gaan ervan uit dat ratificatie zal lukken.

Dat zou dan per 2020 moeten leiden tot een aanzienlijk reductie van de gassen, met name van koolstofdioxide (CO2). De staten wier handtekening onder het verdrag prijkt, verplichten zich de opwarming van de aarde te begrenzen tot 2 graden.

Video: John Kerry zet handtekening onder klimaatverdrag

John Kerry zet samen met kleindochter handtekening onder klimaatverdrag
John Kerry zet samen met kleindochter handtekening onder klimaatverdrag

Mijlpaal

Het verdrag wordt door veel partijen als historisch betiteld. Bijvoorbeeld door president Obama van de Verenigde Staten, die meent dat de huidige generaties hun kinderen een wat gezonder planeet nalaten.

Ook milieuorganisatie Greenpeace spreekt van een "mijlpaal in de strijd tegen de klimaatcrisis", de steeds groeiende opwarming van de aarde. Kolen, olie en gas zullen tot het verleden gaan behoren, constateert Greenpeace tevreden.

Schone energie

Schone energiebronnen zoals zon en wind komen ervoor in de plaats. Zo zal Nederland meer windmolens op zee bouwen, straks goed voor de elektriciteitsbehoefte van vijf miljoen huishoudens.

Grootvervuiler China kondigde vrijdag in New York vlak voor de ondertekening al aan dat het land het verdrag van Parijs zal ratificeren. De Chinezen kondigden verregaande maatregelen aan om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.