Delegaties van 195 landen zijn zaterdagavond op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen. Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan.

Direct na het akkoord klonk minuten lang applaus en gejuich in de zaal.

Met het akkoord ligt er een klimaatverdrag dat voor vrijwel alle landen ter wereld bindend is. Belangrijk is dat ook grootmachten de Verenigde Staten, India en China het akkoord tekenden, wat eerder niet het geval was. 

In het akkoord staan onder meer afspraken voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarmee de gemiddelde temperatuursstijging op aarde niet hoger moet uitkomen dan 2 graden Celsius. De makers van het verdrag richten zelfs op een stijging van maximaal 1,5 graad.

Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de ecosystemen op aarde ernstig verstoort.

'Historische tekst'

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius, die de conferentie voorzat, sprak eerder op zaterdag al van een "historische tekst". "De wereld wil vrij kunnen ademen en rekent op u allen", zei Fabius, waarmee hij de deelnemende landen aanspoorde in te stemmen met het akkoord.

Volgens Fabius is vooral ingezet op compromissen en transparantie tijdens de onderhandelingen. De minister zegt dat altijd sprake was van een "constructief debat" en dat er nu een ambitieus akkoord ligt dat de standpunten van alle partijen vertegenwoordigt.

Rutte

Premier Rutte noemde het bereiken van het klimaatakkoord zaterdag eveneens "historisch" en "goed nieuws voor Nederland, voor Europa en voor wereld". 

Het feit dat het akkoord juridisch bindend is en dat er afgesproken is om de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden Celsius noemt Rutte "een heel belangrijke stap". 

'Geschiedenis geschreven'

Over de inhoud zei staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu dat er door de landen "een helder en ambitieus doel" is geformuleerd. 

Een belangrijk punt is volgens Dijksma dat elke vijf jaar gecontroleerd gaat worden of landen zich aan de afspraken houden. "Dat houdt landen aan hun verantwoordelijkheid om te blijven werken aan het verbeteren van het klimaat en aan het tegengaan van opwarming". 

Ze benadrukt dat er "geschiedenis is geschreven" vanwege het bindende karakter. "We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen", aldus de staatssecretaris. 

Wereldleiders

De uitkomsten worden ook in andere delen van de wereld goed ontvangen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry sprak van "een overwinning voor de hele planeet en toekomstige generaties". Obama betitelde de uitkomsten als een "keerpunt voor de wereld" en secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon zei dat hetgeen "eens ondenkbaar was, nu onstopbaar is".  

De Britse premier David Cameron spreekt van een belangrijke dag. "Deze generatie heeft belangrijke stappen gezet om onze kinderen en kleinkinderen te tonen dat wij de toekomst van onze planeet hebben zeker gesteld", zo zei Cameron. 

Kritiek

De nieuwe klimaatdoelstellingen gaan sommige organisaties echter niet ver genoeg. Onder meer Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds hebben zich kritisch uitgelaten. Volgens de organisaties doen landen die het klimaatprobleem hebben veroorzaakt te weinig voor de landen die nu al de gevolgen merken.

Klimaatwetenschapper Pier Vellinga voorspelt daarnaast dat Nederland het moeilijk gaat krijgen bij het uitvoeren van de afspraken. "Nederland is een van de meest fossiel-intensieve landen ter wereld', zo memoreert Vellinga. 

Kyoto-protocol

Het klimaatakkoord van Parijs is een vervolg op het Kyoto-protocol uit 1997. Daarin spraken destijds 187 landen af de CO2-uitstoot tussen 2008 en 2012 met 5,2 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Nederland en de Europese Unie voldeden aan deze norm. De Verenigde Staten besloten zich als grootste economie ter wereld uiteindelijk niet bij het akkoord aan te sluiten.

Op de klimaattop in Kopenhagen in 2012 had een nieuw historisch klimaatakkoord gesloten moeten worden, maar dagenlange onderhandelingen liepen toen uiteindelijk op niets uit.