De wereldwijde uitstoot van CO2 is dit jaar naar verwachting niet gegroeid en wellicht zelfs iets teruggelopen. Volgens onderzoekers is dit voor het eerst in een periode waarin de wereldeconomie wel groeide. 

Dat blijkt volgens de BBC uit nieuwe gegevens die maandag op de klimaattop zijn gepresenteerd.

De wereldeconomie is in 2014 en 2015 met 3 procent gegroeid. In diezelfde periode zou de uitstoot wereldwijd met 0,6 procent zijn afgenomen. 

De verminderde uitstoot van CO2 is vooral te danken aan China, waar het gebruik van kolen flink is gereduceerd. Ook zou daar meer gebruik gemaakt zijn van hernieuwbare energie. China blijft echter in zijn eentje verantwoordelijk voor 27 procent van alle CO2-uitstoot. 

Waarschuwing

De wetenschappers waarschuwen echter dat de uitstoot van CO2 de komende jaren weer zullen groeien als meer landen zich economische verder gaan ontwikkelen. De landen die de potentie hebben flink te groeien, gebruiken nog op vrij grote schaal kolen.

De uitstoot van CO2 is sinds 2000 jaarlijks met 2 tot 3 procent gestegen. Koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas.

Milieuorganisatie Greenpeace voegt daar in een reactie aan NU.nl wel aan toe dat deze ontwikkeling in "schril contrast" staat met de situatie in Nederland. Hier is de uitstoot van CO2 juist sterk aan het stijgen, berekende het CBS onlangs. Dit komt doordat er dit jaar drie grote nieuwe kolencentrales bij zijn gekome.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde

Animatie door in60seconds