Philips streeft er naar vanaf 2020 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Het technologieconcern deed die toezegging in het kader van de Klimaattop die in Parijs plaatsvindt.

Philips schat dat de uitstoot tussen 2007 en dit jaar met 40 procent is teruggedrongen. In de komende vijf jaar moet dat proces versneld worden, onder meer door het energiegebruik en het aantal zakelijke vliegreizen te verlagen.

Het bedrijf werd eerder al deelnemer van het zogeheten RE100-programma, waaronder bedrijven zich inspannen volledig op hernieuwbare energie te draaien. Bij Philips steeg het aandeel schonere energie van 8 procent van het totaal in 2008 naar 55 procent in 2014.

Ambitieuzere doelen

Topman Eric Rondolat van de lichtdivisie van Philips zou graag ambitieuzere doelen zien als het gaat om het verbeteren van energie-efficiëntie. ''Inspanningen om een temperatuurstijging op aarde te voorkomen zijn onvoldoende gebleken. Een grootschaliger gebruik van LED-verlichting op basis van zonne-energie en de renovatie van bestaande infrastructuur in steden zou een enorm positief effect hebben'', aldus Rondolat.

De verlichtingsindustrie moet in de ogen van Rondolat het voortouw nemen omdat 19 procent van de mondiaal opgewekte energie naar lampen gaat. Bij een wereldwijde overstap op LED-verlichting zal het energieverbruik in 2030 53 procent lager zijn dan wanneer we op de huidige voet verder gaan, rekende hij voor.