Nederland ontwikkelde zich decennia geleden als voorloper op milieugebied, maar het moet niet de fout maken nu achterover te leunen. Daarvoor waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De OESO doet dit in een woensdag gepubliceerd rapport over het Nederlandse milieubeleid. Het verslag komt enkele dagen voor de klimaattop in Parijs.

Nederland heeft volgens de organisatie nog altijd te maken met een aantal hardnekkige milieuproblemen die moeten worden aangepakt, zoals de vervuiling door intensieve landbouw van grond, water en lucht.

Zo is het gebruik van kunstmest in de agrarische sector hoger dan gemiddeld in OESO-landen. De organisatie stelt ook vast dat Nederland in de top 5 staat van OESO-landen die relatief de meeste fossiele brandstoffen gebruiken.

Doelstellingen

Zorgen zijn er bij de organisatie ook over het halen van de doelstellingen op het terrein van de verduurzaming van het energiegebruik en de vervuiling door het verkeer in met name de Randstad.

Wat het laatste betreft, zegt de OESO dat het aanleggen van nieuwe wegen onvoldoende soelaas biedt. De organisatie vindt dat de regering moet overwegen het rekeningrijden alsnog in te voeren.

Rutte

Premier Mark Rutte houdt maandag een toespraak tijdens de opening. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) komen ook naar de klimaattop. Zo is Dijksma er maandag en ook weer de laatste dagen, aldus een woordvoerster woensdag.

In een reactie erkent Dijksma dat er nog werk aan de winkel is op milieugebied in Nederland. De kwaliteit van water, bodem en lucht kunnen beter. Maar er wordt al veel goed gedaan.

Zo is Nederland een van de beste OESO-landen als het gaat om het beperken en verwerken van afval (afvalmanagement). Tegen relatief lage kosten worden ambitieuze doelen gehaald. Ook beschouwt de OESO de milieuregelgeving en handhaving van die regels goed op orde, benadrukt Dijksma.

De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen dat in internationaal verband sociaal en economisch beleid bespreekt, bestudeert en tegen het licht houdt. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

Achterhoede

Eerder constateerde ook Europees onderzoeksbureau Eurostat al dat Nederland tot de Europese achterhoede behoort wat betreft duurzame energie. Samen met drie andere landen was Nederland in 2012 binnen de Europese Unie het verst verwijderd van het streefpercentage duurzame energie per 2020.

De rechter bepaalde onlangs dat de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen sterk moet terugdringen. Anders blijft Nederland ernstig achter bij de verplichte Europese doelstellingen voor de komende jaren niet. De rechtszaak was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda.