Maandag 26 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Kun je geen fiets, sportles of laptop voor je kind betalen? Check deze fondsen

We worden met z'n allen een stukje armer, zei minister Sigrid Kaag (Financiën) afgelopen dinsdag. Steeds meer gezinnen hebben moeite om rond te komen. Op deze plekken kun je als ouder of verzorger aankloppen als je een schoollaptop, nieuwe voetbalkleren of de contributie van de zwemles voor je kind niet kunt betalen.
Door Anna Jacobs

Sport, muziek en creatieve cursussen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een netwerk van lokale fondsen door heel Nederland. Dit netwerk betaalt voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld voor onder andere sportclubs, muziekles en creatieve cursussen. Daarnaast betaalt het fonds eventuele benodigde spullen zoals sportkleding of -schoenen of de huur van een instrument.

Een intermediair zoals een leerkracht, schuldhulpverlener of buurtsportcoach doet de aanvraag voor een bijdrage. Bij goedkeuring kunnen ouders hun kinderen aanmelden op de sportclub, dansschool of andere organisatie naar keuze. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de docent, club of organisatie.

Een doos vol verjaardagsspullen

Stichting Jarige Job biedt ouders of verzorgers die geen geld hebben om de verjaardag van hun kind te vieren een verjaardagsbox. In deze box zitten traktaties voor de klas en leraren, een cadeau voor de jarige en versiering zoals ballonnen en slingers, een taart en kaarsjes.

Naast ouders die aan de inkomenseis voldoen (zie onderaan) kunnen ook ouders met een aantoonbare hoge schuld een verjaardagsbox aanvragen. Een gezin dat staat ingeschreven bij de Voedselbank krijgt de verjaardagsbox automatisch.


Bij Kinderhulp kunnen ouders terecht die net boven de armoedegrens verdienen, maar daardoor toeslagen en voorzieningen mislopen.

Schoolspullen, sport, muziek en dans

Ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen kunnen gebruikmaken van Leergeld. Deze lokale stichtingen ondersteunen kinderen op vier verschillende gebieden. Op het gebied van onderwijs kunnen ouders bij Leergeld onder andere terecht voor de aanschaf van schoolspullen, gymkleding of een tweedehands fiets om mee naar school te kunnen fietsen.

Op het gebied van sport werkt Leergeld nauw samen met lokale sportclubs. De stichting betaalt de contributie voor kinderen van wie de ouders dit niet kunnen. Ouders kunnen daarnaast een tegoedbon krijgen om de benodigde sportkleding aan te schaffen in kledingwinkels waar Leergeld mee samenwerkt. Naast sportlessen kan Leergeld ook helpen bij de contributie van muziek-, dans-, toneel- of tekenles.

Overige activiteiten die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur vallen, maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, behoren bij sommige Leergeld-stichtingen ook tot de mogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deelname aan de scouting.

Inkomensplafond en leeftijd

  • Voor de bovenstaande drie fondsen bestaan criteria waar ouders of verzorgers aan moeten voldoen. Zo wordt er onder andere gekeken naar het inkomen van een gezin of alleenstaande ouder. Het verschilt echter per gemeente en lokale stichting welke hoeveelheid van het wettelijk sociaal minimum inkomen er wordt gehanteerd. Dit varieert van lager dan 110% tot lager dan 140% om in aanmerking te komen. De fondsen zijn bedoeld voor kinderen tussen de vier en achttien jaar oud. Daarnaast is het toekennen van een bepaalde aanvraag maatwerk: de intermediairs die bij de gezinnen achter de voordeur komen kennen de persoonlijke situatie van ouders en laten dit ook meebepalen in het besluit.

Geen inkomenseis voor warme schoenen

Als de gemeente of andere lokale voorzieningen niet toereikend zijn voor ouders of verzorgers, dan is er het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds helpt ouders die niet voor hulp terecht kunnen bij onder andere Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Jarige Job.

Kinderhulp hanteert geen harde inkomenseis. Het fonds kijkt bij een aanvraag of kinderen door de financiële situatie van hun ouders of verzorgers iets tekortkomen. Het gaat dus niet alleen om ouders die in de bijstand zitten, maar ook om ouders die net boven de armoedegrens verdienen. Die lopen daardoor toeslagen en voorzieningen mis en hebben soms zelfs minder te besteden dan iemand in de bijstand.

Kinderhulp helpt daarnaast kinderen en jongeren van 0 tot en met 21 jaar met grote of kleine zaken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een bed of kledingkast, een laptop of telefoon, een bijdrage aan een vervolgstudie, een bril, winterschoenen of sportlessen.

Ouders, verzorgers of jongeren kunnen niet zelf een aanvraag indienen, maar een professional die bij het gezin betrokken is kan dit wel. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, jeugdhulpverlener of iemand van het wijkteam van de gemeente.

Sam&

Tenslotte is er Sam&, het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Met Sam& hebben de organisaties een gezamenlijk digitaal loket. Hierop kunnen ouders, verzorgers en intermediairs gemakkelijk één aanvraag doen voor de hulp die de vier organisaties bieden.


Lees meer over:

BijstandArmoedegrensKind & Gezin

Aanbevolen artikelen