Vrijdag 19 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Slim kind

Een basisschool kiezen: 'Vraag ook naar fusies en bevoegd personeel'

Voor je het weet is je peuter een kleuter en stuitert hij of zij over het schoolplein. Als ouder moet je dus al vroeg op zoek naar een basisschool. "Ga sfeer proeven en vraag door", zegt directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs.
Door Lianne van Dijk

Ouders & Onderwijs maakte een checklist die je op weg kan helpen bij de keuze voor een basisschool. Deze lijst behandelt meerdere vraagstukken. Hoelang is je kind onderweg? Welke leermiddelen gebruikt de school? Staan er meer juffen of meesters voor de klas? Wat zijn de schooltijden?

Daarnaast heeft scholenopdekaart.nl een overzicht, waarop je scholen in je buurt kunt selecteren en vergelijken. De scholen vertellen hun verhaal bij de overheidscijfers, aangevuld met extra informatie.

Een kijkje in de school geeft je een completer beeld. Zo kunnen ouders alvast het kleurige klaslokaal van binnen bekijken en kennismaken met de juf of meester. Woordvoerder Thijs den Otter van de PO-Raad juicht een bezoek toe. "Zoek een school die bij jou en je kind past. Ga kijken, praat met de schoolleiding en met ouders van kinderen op de school."


Het klinkt flauw, maar vraag of er onbevoegde leraren voor de klassen staan.
Lobke Vlaming

Den Otter vergelijkt de zoektocht met de aankoop van een huis. "Richt je niet op één school. Al kan de school op papier nog zo passend zijn, zoek lekker verder als je gevoel nee zegt."

Staat een scholenbezoek gepland, dan heeft Vlaming enkele tips. "Vraag door, bijvoorbeeld naar de kwaliteit van het onderwijs. Wat doet de school concreet aan vaardigheden als goed kunnen rekenen en netjes schrijven? Zijn daar resultaten van? Hecht je waarde aan kleine klassen, vraag dan hoe groot de klassen nu echt zijn. Ook als je voorkeur uitgaat naar een kleine school, is het slim om te vragen of er fusieplannen zijn. En het klinkt flauw, maar vraag of er onbevoegde leraren voor de klassen staan en of het de school lukt om voldoende onderwijsassistenten in te schakelen."

Buitenschoolse opvang

Den Otter adviseert om je niet blind te staren op de populariteit van een school. "Het kan zijn dat er geen plek is. Dan is een plan B nodig." Ook Vlaming geeft ouders dit advies. "Er zijn scholen die werken met een loting en scholen die kinderen toelaten op volgorde van aanmelding. Er bestaan scholen die zeggen dat je je kind slechts op één school mag inschrijven. Trek je daar niets van aan. Juist als de school van je keuze een wachtlijst heeft, is het slim je kind bij meer basisscholen aan te melden. Vertel de scholen over de andere aanmeldingen."

En wanneer start je de zoektocht? In de Randstad en grote steden is het verstandig om je te gaan oriënteren als het kind 2,5 jaar oud is, zegt Vlaming. Populaire scholen hebben daar vaak meer vraag dan aanbod. De Rijksoverheid schrijft voor dat je je kind vanaf drie jaar mag aanmelden, tot tenminste tien weken voordat het vier jaar wordt.

Vlaming waarschuwt ouders voor een valkuil: vergeet niet navraag te doen naar de buitenschoolse opvang (bso). Het is de taak van de school om aansluiting met de bso te regelen. "Met de huidige krapte is het goed om te checken welke afspraken de school voor opvang heeft, en of er ruimte is op de dagen dat je die nodig hebt."


Lees meer over:
Kind & Gezin

Aanbevolen artikelen