Steeds vaker willen ouders hun kinderen een genderneutrale opvoeding geven. Op die manier zou een kind optimaal kunnen ontdekken en ontwikkelen, wordt gezegd. Maar is dat wel zo makkelijk, en waar moet je als ouder echt rekening mee houden?

Ellen (41) uit Rotterdam [achternaam bekend bij redactie] voedt haar kinderen genderneutraal op. "Het is geen bewust doel van mij geweest om mijn kinderen genderneutraal op te voeden, maar het bevalt erg goed. Onze oudste zoon (7) kwam door dochters van onze vrienden veel in aanraking met 'meisjesspullen'. Op een dag zag hij een prinsessenjurk van de film Frozen, en wilde er ook een. Ik heb hem daarin gevolgd, en laat hem dragen en doen wat hij leuk vindt, ongeacht of het typisch voor jongens of meisjes is. We geven al onze kinderen overigens de ruimte om hun voorkeuren te ontdekken en te zijn wie ze zijn, ongeacht sekse."

“Je moet denken aan een grote variatie jongens- én meisjes speelgoed, neutrale kleding en je bewust zijn van je woordgebruik dat je gebruikt voor je kind.”
Steven Pont, ontwikkelinspsycholoog

Identiteit vinden en authentiek zijn

Genderneutraal opvoeden uit zich volgens Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, op verschillende manieren. "Je moet denken aan een grote variatie jongens- én meisjes speelgoed, neutrale kleding en je bewust zijn van je woordgebruik dat je gebruikt voor je kind. Het gaat erom dat je je kind zo min mogelijk stuurt in het vormen van een genderidentiteit. Je trekt hierin geen grenzen als je kindje geïnteresseerd is in dingen die normaal gesproken voor het 'tegenovergestelde geslacht' worden gezien, maar laat je kind ook vrij als het zich wel aangetrokken voelt die stereotyperend voor zijn of haar geslacht zijn."

Aan genderneutraal opvoeden kunnen verschillende voordelen zitten. Zo leert een kind bijvoorbeeld zijn eigen identiteit te vinden en authentiek te zijn, volgens Justine Pardoen, taalkundige en oprichter Bureau Jeugd & Media. "Als kinderen de ruimte krijgen te experimenteren, vinden ze uiteindelijk waar hun authenticiteit ligt. Het kan een goed idee zijn als je je kind een bepaalde vrijheid daarin gunt. Kinderen krijgen met deze manier van opvoeden de mogelijkheid veel keuzes zelf te maken en krijgen niet alleen het 'voor de hand liggende' aangeboden."

“De maatschappij is nog lang niet zo ver dat geaccepteerd kan worden dat jongens en meisjes in alles hun eigen genderkeuzes kunnen maken.”
Justine Pardoen, oprichter Bureau Jeugd & Media

In hoeverre bescherm je je kind?

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een jongen raar aankijken als hij met nagellak of een jurk over straat gaat of daarmee naar school wil. "De maatschappij is nog lang niet zo ver dat geaccepteerd kan worden dat jongens en meisjes in alles hun eigen genderkeuzes kunnen maken", zegt Pardoen. "Ik voelde bijvoorbeeld dat ik mijn zoon moest waarschuwen voor commentaar toen hij met nagellak op naar school wilde. Hij ging naar balletles, maar wilde daarmee stoppen omdat hij zo veel commentaar kreeg van leeftijdsgenootjes."

"Het is natuurlijk erg afhankelijk van je kind of je hem daarin wil beschermen", aldus Pont. "Het ene kind wordt alleen maar sterker van commentaar en trekt zich er niks van aan, een ander kind trekt dat niet zo goed. Als er dan wel commentaar komt van andere kinderen kan je natuurlijk ook zoiets afspreken met de leerkracht en andere ouders dat zij de volgende dag ook met nagellak op school komen, mits daar animo voor is."

“Of je kind nu naar 'jongens-' of 'meisjesspullen' trekt, of een combinatie daarvan, het belangrijkste is dat je ze niet in een hoekje dwingt.”
Steven Pont, ontwikkelinspsycholoog

Natuurlijke verschillen

Is genderneutraal opvoeden mislukt als je dochter alsnog weg is van prinsessenjurken en poppen? "Je moet onthouden dat sommige dingen ook natuurlijk zijn bepaald, en dat er verschillen zijn tussen jongens en meisjes", aldus Pardoen. "Het is dan ook helemaal oké als een meisje uiteindelijk meer trekt naar 'meisjesdingen'. Kinderen kunnen ook op een gegeven moment de behoefte krijgen om zich te spiegelen aan andere kinderen, waardoor ze alsnog meer gaan trekken naar de activiteiten en spullen die stereotyperend zijn voor hun geslacht."

"Of je kind nu naar 'jongens-' of 'meisjesspullen' trekt, of een combinatie daarvan, het belangrijkste is dat je ze niet in een hoekje dwingt en spullen en activiteiten voor beide seksen evenredig aanbiedt, zodat je kind iets te kiezen heeft", zegt Pont.

"Ik zou andere ouders aanraden om zo veel mogelijk de interesses en voorkeuren van je kind te volgen zodat alle aspecten in je kind ontwikkeld kunnen worden. Mijn kinderen voelen zich zelfverzekerd omdat ze kunnen zijn wie ze zijn, en deze manier van opvoeden leert hen bij zichzelf te blijven", sluit Ellen af.