Donderdag 30 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'De drempel is dankzij corona lager voor aspirant-pleegouders'

Online wervingsbijeenkomsten voor aspirant-pleegouders, aangepaste richtlijnen voor bezoek bij biologische ouders... Ook voor de Nederlandse pleegzorg is het aanpassen tijdens de aanhoudende tweede lockdown. De pleegzorg heeft geleerd van de eerste lockdown, vertelt Ruud Stevens, bestuurslid bij Jeugdzorg.
Door: Noémi Prent

"Tijdens de eerste lockdown was er veel nieuw: zowel voor de pleegzorgorganisaties als voor pleeggezinnen. De richtlijnen waren nog niet duidelijk. Dat is tijdens de tweede lockdown anders", legt hij uit.

Veel pleeggezinnen hebben te maken met bezoekregelingen met biologische ouders. "Dat kan praktisch puzzelen zijn tijdens corona. Wat kan wel, wat kan niet, hoeveel bezoek mag je in een pleeggezin ontvangen", aldus het bestuurslid. "Inmiddels zijn er duidelijke richtlijnen gepubliceerd door het Nederlands Jeugd Instituut. We zien dat dit pleeggezinnen helpt en er een betere balans is in vergelijking met de eerste lockdown."

De begeleiding en screening van pleegouders vindt ook vaker digitaal plaats. "Dat is natuurlijk niet ideaal", geeft Stevens toe. "Het fysieke contact in de screeningsfase is voor ons wel belangrijk. Je wil mensen toch fysiek ontmoeten in een context om een goed beeld te krijgen. We komen idealiter dus nog steeds fysiek langs voor kennismaking." Voorlopig blijft het maatwerk. "Als mensen echt geen visite willen ontvangen, dan hebben wij dat te respecteren. We kunnen dat niet afdwingen."

Aantal aanmeldingen constant gebleven

Uit een enquête van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland bleek dat in 2019 een op de zeven pleegouders de opvang staakt. Of dat in 2020 ook opgaat weet Jeugdzorg (nog) niet. Het aantal aanmeldingen van aspirant-pleegouders is tijdens de coronacrisis in ieder geval constant gebleven, weet Stevens.

"Sterker nog: het is laagdrempeliger voor geïnteresseerden om kennis te nemen van pleegzorg. Ze hoeven zich nu alleen in te schrijven voor een online sessie." Normaal gesproken worden er fysieke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor aspirant-pleegouders. "We hebben nu de online mogelijkheden beter benut."

Coronacrisis geen reden om te wachten

Een van die aspirant-pleegouders die zich tijdens de lockdown aanmeldde voor een online wervingsbijeenkomst is Claudia (achternaam bekend bij de redactie), bij de Amsterdamse jeugdhulporganisatie Levvel. "De wens om pleegouder te worden hadden wij langer, ook vóór corona. Onze dochter wil graag een broertje of zusje. Ik ben inmiddels 44, dus een tweede zwangerschap zag ik niet zitten. Dit leek ons een mooie manier om kinderen te helpen. Er is zo veel vraag naar pleegouders", legt ze uit.

De coronacrisis was voor Claudia geen reden om te wachten met de aanmelding. "De online bijeenkomst was voor ons overtuigend genoeg en we hebben het als fijn ervaren. We konden alle vragen stellen die we wilden stellen. Zo krijg je toch een beeld van de organisatie en ook van pleegouders die al ervaring hebben", vertelt ze. Inmiddels is ze de officiële aanmeldingsprocedure gestart. "Alles gaat tegenwoordig online en we zitten nu eenmaal in deze tijd. Als de begeleiding voorlopig online moet, dan is dat maar zo."

Blij met noodopvangvoorzieningen op school

Volgens Stevens is het aantal kinderen dat pleegzorg nodig heeft ondanks de coronacrisis niet gestegen. "Tot dusver heeft corona hier geen effect op." Er zijn natuurlijk wel zorgen om kinderen in algemene zin. En het kan dat de effecten van de crisis later nog zichtbaar worden op de pleegzorg."

Het Jeugdzorg-bestuurslid is blij met de noodopvangvoorzieningen op school. "Ook daar was in de eerste lockdown onduidelijkheid over, maar nu is dat beter geregeld. Zo hebben kinderen overdag ook een programma. De pleeggezinnen waar iets meer aan de hand is, worden zo ontlast."

Aanbevolen artikelen

NUjij-reacties


nujij comment 0 reacties