DEN HAAG - De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben ingestemd met een akkoord over een noodpakket van miljarden.

Hieronder volgt een overzicht van een aantal bezuinigingen en hervormingen de partijen het over eens zijn geworden.

- De ambtenarensalarissen worden bevroren, behalve die in de zorg. Ook de uitkeringen worden uitgezonderd

- De btw in het hoge tarief gaat van 19 naar 21 procent

- De AOW gaat sneller omhoog; in 2013 al met 1 maand. In de jaren erna nog sneller

- WW en ontslagrecht worden hervormd

- De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft

- De overdrachtsbelasting blijft op 2 procent

- Bezuinigingsplannen in het passend onderwijs, op het persoonsgebonden budget en op natuur worden teruggedraaid. Er komt 200 miljoen euro extra voor natuur

- De in het Catshuis geplande bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking (750 miljoen euro) is van tafel

- Er komt een werkgeversheffing voor hogere inkomens die 500 miljoen euro moet opbrengen

- Er wordt 1 miljard euro bezuinigd in de zorg door een nieuw systeem van eigen bijdragen en eigen risico's waarbij de lage inkomens worden ontzien

- Nieuwe aflossingsvrije hypotheken (dat zijn ook de spaarhypotheken) komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek

- Huren worden marktconform

- De huidige belastingschijven blijven intact

- Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales

- Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer de over weg zwaarder wordt belast

- De btw op podiumkunsten gaat weer terug van 19 naar 6 procent

- De verhoging van de griffierechten wordt teruggedraaid

- De btw op zonnepanelen gaat omlaag naar 6 procent

Alles over de kabinetscrisis op onze special

Vijf vragen over de begrotingsregels

Vijf vragen over de kabinetscrisis

Volg de berichten op Twitter over dit onderwerp via NUlive