AMSTERDAM - Monetair econoom dr. Casper de Vries van de Erasmus Universiteit Rotterdam denkt dat de politieke crisis in Nederland ook kansen biedt.

''Het kan ook een voordeel zijn dat Wilders is opgestapt", aldus De Vries. "Nu kunnen de noodzakelijke structurele maatregelen misschien gemakkelijker genomen worden dan daarvoor.”

Hij verwacht niet dat Nederland alleen door het vertrek van Wilders zijn aanzien en vertrouwen in de financiële wereld verliest. Dat vertrouwen is zichtbaar in de kredietstatus van een land. Met de AAA-rating heeft Nederland de hoogst mogelijke kredietwaardigheid.

Daardoor betaalt Nederland een lage rente voor z’n miljardenschulden en kan ook bijvoorbeeld de hypotheekrente die huizenbezitters betalen, laag blijven.

Twitterbericht

Volgens hoogleraar De Vries gaan de grote Amerikaanse ratingbureaus die de kredietwaardigheid van landen en bedrijven bepalen, niet alleen af op de weigering van een partij om bepaalde bezuinigingen voor zijn rekening te nemen.

''Ze reageren daar bij ratingbureaus als Moody’s of Standard & Poor’s , echt niet op een twitterbericht uit Nederland. Die gaan niet over een nacht ijs. Die analyseren de financiële en politieke situatie in een land en komen dan mogelijk met een aanpassing van een kredietstatus. Nederland staat er echt niet zo slecht voor als een aantal Zuidelijke landen. Dat weten ze daar ook wel. Maar er moet hier natuurlijk nu wel wat gebeuren.”

CDA en VVD

De Vries zou niet verbaasd zijn als CDA en VVD, ondanks hun minderheidspositie, de komende maanden toch met een behoorlijk hervormingsplan komen. ''Misschien ervaren ze het wel als een opluchting dat het zo gelopen is. Wilders was op veel punten toch ook een blok aan hun been.”

Hij wijst op de bijzondere verantwoordelijkheid die het parlement de komende maanden heeft, ook al zijn er in het najaar nieuwe verkiezingen. De Vries: ''Het is helemaal niet uitgesloten dat een aantal bezuinigingen of hervormingsmaatregelen met wisselende meerderheden, toch nog aangenomen kunnen worden.”

Ouderen

Dat de PVV het opneemt voor de ouderen zegt De Vries niet zoveel. ''Uiteindelijk zal blijken dat iedereen moet inleveren, geen enkele groep uitgezonderd. Niemand is gebaat bij halve maatregelen. Je ziet dat VVD en CDA op het gebied van de aflossing van hypotheekschulden al een wending genomen hebben. Het begin is er. Zonder het blok Wilders aan hun been kunnen ze misschien samen met het parlement alsnog tot een goed pakket maatregelen komen.”

Als de rating bureaus toch zouden besluiten de kredietwaardigheid van Nederland te verlagen, hoeft dat volgens De Vries ook geen financiële ramp te zijn. ''Je ziet dat de rente die Nederland voor z’n schulden moet betalen, sinds januari al wat oploopt ten opzichte van Duitsland. Vandaag loopt de rente ook weer wat verder op. Als een van de kredietbureaus de status van Nederland verlaagt, gebeurt er meestal niet veel meer. Die is dan al verdisconteerd in de rente.”

Duitsland

Nederland betaalt inmiddels 0,75 procent meer rente dan Duitsland. Maar in vergelijking met andere landen van de eurozone, is de Nederlandse minister van financiën nog altijd erg goedkoop uit. Frankrijk moet meer dan 3 procent betalen, België zelfs meer dan 3,5 procent voor een 10 jaars lening.

De kredietwaardigheid van beide landen is al afgewaard, Frankrijk met een stapje tot AA+ en België zelfs twee tredes tot AA. Maar een land als Italië (BBB+) betaalt al bijna 6 procent om geld te kunnen lenen. Daar zit Nederland nog een heel stuk vandaan.

Zwitserland is de meest veilige haven en hoeft minder dan 1 procent te betalen voor een staatslening.