RIJSWIJK - Inmiddels heeft Nederland een demissionair kabinet. Wat kan en mag zo'n kabinet? Hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'Eert van de Radboud Universiteit Nijmegen legt uit.

Wat mag een demissionair kabinet en wat niet?

''Een demissionair kabinet is een kabinet dat zijn ontslag heeft aangeboden. De ministers blijven gewoon minister en houden alle bevoegdheden. Ze mogen besluiten en maatregelen nemen, en wetsvoorstellen indienen. Een demissionair kabinet kan dus hetzelfde als een niet-demissionair kabinet."

"Het verschil is dat dat kabinet geen politieke machtsmiddelen meer heeft tegenover het parlement. Het kabinet is overgeleverd aan wat het parlement - de Eerste en de Tweede Kamer - wel of niet wil behandelen. Het parlement heeft daarmee juist meer macht gekregen. Het is dus een misverstand dat een demissionair kabinet niets mag doen.''

Is het erg voor het land als een kabinet demissionair is?

''Meestal is dat helemaal niet erg. De burger is dan in de gezegende positie dat allerlei dingen niet gebeuren waar hij last van zou hebben. Maar nu is het anders omdat we in een crisis zitten."

"Er zijn wel degelijk grote financiële maatregelen nodig. Vertraging zou hier schadelijk kunnen zijn. Het kabinet kan nu wel met voorstellen komen voor Prinsjesdag, maar de besluitvorming daarover wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet.''

Wat is de rol van controversiële dossiers?

''Het parlement mag nu dus beslissen welke liggende wetsvoorstellen het wel en welke het niet behandelt. En er liggen nogal wat omstreden voorstellen, zoals de vorming van een nationale politie en de herziening van de gerechtelijke organisatie. Of op het gebied van zorg en infrastructuur."

"Het kan zijn dat het parlement die nu niet wil behandelen en dat de plannen in de ijskast komen. Als het erop aan komt, beslist daarover een absolute meerderheid in het parlement. In de Eerste Kamer is er zelfs een speciale procedureregeling voor het vaststellen van controversiële onderwerpen.''

Hoe schadelijk is de val van het kabinet voor het imago van ons land?

''Het is zeer slecht dat er al jaren zo weinig politieke stabiliteit is. We hadden natuurlijk al een minderheidskabinet met heel weinig politieke steun. Vijf kabinetten in 10 jaar, dat is bijzonder zorgelijk.''