Dit kabinet, of wat er nog van over is, heeft een besluit genomen waar de sportgeschiedenis ook beter van wordt. In de komende jaren worden zo’n drie miljoen foto’s en 285.000 uur aan film uit de Nederlandse geschiedenis gerestaureerd. Daar zitten heel veel sportbeelden en –fragmenten tussen. Nu al zijn er echter oude films te bekijken op je computer uit Friesland en Groningen, dus van Abe Lenstra, de Elfstedentocht en Gronings voetbal. En er wordt al veel gevonden en toegankelijk gemaakt, zoals de complete debuutwedstrijd van Johan Cruijff voor Oranje. De geschiedenis komt zo snel dichtbij.

Het kabinet heeft deze week 154 miljoen euro uitgetrokken voor het projectplan Beelden voor de Toekomst. Met dit geld kan een grootscheepse conserverings- en digitaliseringsoperatie worden gestart van 285.000 uur film, video en audio. Ook kunnen 2,9 miljoen foto's worden gered van de ondergang. Ongeveer 125 miljoen is voor Beeld en Geluid, het audiovisuele archief van de Publieke Omroep. De rest gaat naar het Filmmuseum. Negentig miljoen is voor de komende vier jaar, de rest voor de periode daarna.

Het project wordt gefinancierd uit het FES (Fonds Economische Structuurversterking). Beelden voor de Toekomst is een samenwerkingsproject van Beeld en Geluid, het Filmmuseum, Nederland Kennisland, het Nationaal Archief, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Centrale Discotheek Rotterdam.

In de afgelopen tientallen jaren is er een enorme achterstand opgelopen in het conserveren van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. Een jaar geleden stelde de Raad voor Cultuur zelfs een zogenaamd Deltaplan voor het filmbehoud op. In juni werd het voorstel voor Beelden voor de Toekomst gelanceerd door de instanties, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van film en foto. Hierop is dan eindelijk gereageerd door de regering.

Begin volgend jaar gaat het enorme project van start. Vooral het onderwijs kan er veel gebruik van maken, maar ook themakanalen. En zelfs makers van games zouden de beelden kunnen benutten. Op die manier kunnen de vele miljoenen op de lange termijn gedeeltelijk worden terugverdiend.

En dat er maar veel vergeten sportfilms en –foto’s worden teruggevonden!