Met sport en politiek denken we snel aan iets als de Nazi-Spelen, die exact zeventig jaar geleden in Berlijn werden gehouden. In 1970 echter zorgde een voetbalveld bijna voor een wereldoorlog, omdat Fidel Castro een foutje maakte. Hoe het nu met die man gaat, weet ik niet. Maar wél bekend is, dat zijn land niet van voetbal houdt. Omdat de Amerikanen dat ook weten, ontdekten ze met die kennis allemaal Russen op Cuba. En daarvan worden Amerikanen ontzettend zenuwachtig.

De ellende begon in september 1970 in het Cubaanse Cienfugos. Op Amerikaanse satellietfoto's van deze stad was duidelijk een voetbalveld te zien. Toenmalig veiligheidsadviseur Henry Kissinger sloeg meteen daarop groot alarm. Zoals hij zei: “We wisten dat Cubanen geen voetbal speelden, en we hadden daar nog nooit een voetbalveld uit de lucht gezien.”

Er waren dus mensen op dat eiland, die wél van dit spelletje hielden en dat klopte. Het voetbalveld verraadde de aanwezigheid van de communisten, de Russen, de grote Amerikaanse vijand van dat moment. In 1962 balanceerde de wereld al enkele dagen op de rand van oorlog tijdens de Cuba-crisis en een sportveldje bracht die oude spanning een kleine tien jaar later plots weer terug.

Daarom wilde Kissinger per ommegaande een overleg met president Nixon. "En waarom dan wel?", vroeg de beveiliging. "Omdat ik een foto heb van een voetbalveld." De beveiliger was echter niet meteen overtuigd, want op zijn lijstje instructies stond niet dat de Amerikaanse president gestoord mocht worden voor nieuws over een voetbalveld. En dan nog niet eens American football. Maar gelukkig zei Kissinger nog iets.

“Deze voetbalvelden kunnen oorlog betekenen,” vervolgde hij. "Want Cubanen spelen baseball. Russen spelen voetbal.”

Ach. Loopt u maar door, mijnheer. Het zal de eerste, en misschien enige, keer zijn geweest dat een Amerikaanse president uit een overleg werd gehaald om te kijken naar een foto van een voetbalveld.

Nixon eiste meteen opheldering van de Russen, die stelden dat er niets aan de hand was. Enkele weken topoverleg volgden, waarna de bijna-crisis werd beëindigd. Op 23 oktober 1970 werd deze officieel beëindigd.

Een wijze les voor spionnen: als je anoniem wilt blijven tijdens je werk, moet je dezelfde sporten beoefenen als het land, waarin je opereert. Van voetbalveld naar Derde Wereldoorlog is soms maar een heel kleine stap.